To rent - Te huur - - in Bilthoven - De Bilt
Office and warehouse - Kantoor met magazijn -
250 m2 - 5 km. from Center of Utrecht - 40 km. from Amsterdam - € 2.800, per month - near Head office of Rabobank
Tel. +31 30 228 56 56; e-mail: rus_net@rusnet.nl
VIP of Rusnet

RusNet

 www.rusnet.nl Russian versionEnglish version Agenda | Links | Russian CCI  

  Zondag, 23.01.2022
VIP Rubricator
www.rusnet.nl als startpagina makenToevoegen aan het geselecteerdeinfo@rusnet.nlZoeken in het web
tramp
VIP-Bedrijven
VIP van Rusnet
Rusnet Partners
Nieuws
Encyclopedie
Contact
Weet U, dat
 Weet U, dat
Alexander Nevski was grootvorst en zoon van vorst Jaroslav van Novgorod.

  RusNet :: Service  

Tarieflijst Reclame
VIP van Rusnet :: Rubricator & Bulletin

 

Publicatie VIP rubricator op de Rusnet -website en verspeiding @-VIP Bulletin

VIP rubricator is een Internetversie van de exclusieve database van Rusnet met permanentgroeiend aantal Benelux bedrijfsgegevens dat sinds 1 juni op de Web-site van Rusnet gepubliceerd is.

VIP Bulletin is een kopie van VIP Rubricator in PDF Formaat.

De iedere versie van VIP Bulletin (PDF Formaat) wordt in principe in een oplage van tenminste 5.000 exemplaren per jaar en per Bulletinversie gepubliceerd en, na maandelijks gegevensupdate, rondgestuurd naar alle geregistreerde bedrijven. Verspreiding geschiedt door verkoop via de Rusnet-website en via bedrijvennetwerk van de Russische Kamer van Koophandel. Het VIP rubricator is eveneens "afgebeeld 'op de website van Rusnet (met meer dan 180.000 unieke jaarbezoekers en meer dan 1000 bezoekers per dag).

De elektronische versie van VIP Bulletin (PDF Formaat) zal verschijnen in een Nederlandse versie en een Russische versie. Het gegevensregister zal in beide versies gelijk worden afgebeeld. Advertenties worden derhalve ongewijzigd in zowel de Nederlandse als de Russische versie afgebeeld. Echter bij advertenties in het VIP-Bulletin kan worden gekozen voor afbeelding in de Nederlandse of de Russische versie of in beide. Vertaling in het Russisch kan door Rusnet worden uitgevoerd.

De advertenties zijn in kleur of in zwart-wit en moeten opgemaakt worden ingeleverd. Onder een advertorial wordt verstaan een tekst met een bedrijfspresentatie. In de Nederlandse versie in het Nederlands en in de Russische versie bij voorkeur in het Russisch of eventueel in het Engels.

De advertentie dient op tijd digitaal te worden aangeleverd.

De elektronische versie van VIP Bulletin (PDF Formaat) bestaat uit:

 • VIP overzicht van alle opgenomen Nederlandse bedrijven en organisaties
 • VIP overzicht van alle opgenomen bedrijven en organisaties van Belgie en Luxemburg
 • VIP overzicht van vestigingen van Benelux-bedrijven in Rusland & GOS
 • VIP overzicht van vestigingen van Russische & GOS bedrijven in Benelux
 • VIP lijst Russischtalige contactpersonen in Nederland

Tarieflijst Reclame en Vermeldingen in VIP


Voor afbeelding van keurmerken of andere logo's geldt dezelfde tariefstelling.

A. Voor ieder onderneming of instelling,die geen VIP status hebben, worden de volgende gegevens -inzoverre bij VIP bekend- kosteloos in het register op de website zoals in het VIP register van @-Bulletin opgenomen:

1

naam van de organisatie [maximaal 30 tekens]

2 adres, postcode, vestigingsplaats in Nederland, België of Luxemburg [hoofdkantoor]
3 post- of correspondentieadres adres (indien afwijkend)

4 telefoonnummer [hoofdkantoor Benelux of algemeennummer]
5 faxnummer [hoofdkantoor Benelux of algemeennummer]
6 naam en functie contactpersoon verantwoordelijk voor Rusland
7 plaatsnamen van vestigingen in Rusland of GOS

B. Extra informatie tegen betaling tarief:

a e-mailadres(sen) € 20,00 per e-mailadres
b website(s) € 30,00 per website
c directe telefoon- en faxnummers contactperso(o)n(en) € 15,00 per nummer
d extra contactperso(o)n(en) € 15,00 per persoon
e adresvermelding nevenvestiging(en) in Benelux € 25,00 per nevenvestiging
f tekstblokje met bedrijfsactiviteitenomschrijving € 40,00 per tekstblokje

C. Extra aandacht tegen betaling tarief:

a vermelding naam vet gedrukt € 50,00 (één regel)
b omkadering € 50,00

D. Vermelding in meerdere categoriën tegen betaling tarief:

In de VIP wordt iedere onderneming of instelling slechts één maal vermeld onder een categorie naar keuze. Tenzij specifiek door de organisatie aangegeven in welke categorie zij wil worden opgenomen, behoudt Rusnet zich het recht voor om de indeling in categorieën zelf te bepalen. Wil een onderneming of instelling in meer dan één categorie worden opgenomen, dan geldt een kostprijs van € 35,00 per extra vermelding. Deze vermelding is exclusief een tekstblokje met bedrijfsactiviteitenomschrijving. Desgewenst kan een tekstblokje worden opgenomen tegen het aangegeven tarief.

E. Tekstblokjes

Tarieven tekstblokjes:

a basistarief per tekstblokje van maximaal 15 woorden € 40,00
b iedere 30 tekens meer € 15,00
c vertaling tekstblokje van het Engels in het Russisch (per maximaal 60 tekens) € 30,00

F. Afbeelding bedrijfslogo

Tarief afbeeldingbedrijfslogo € 50,00
Afbeelding tweede logo € 30,00
Voor afbeelding van keurmerken of andere logo's geldt dezelfde tariefstelling.

Tarieflijst banners

Ondereen banner wordt verstaan een animatieknoop met de tekst of met een bedrijfspresentatie met de link naar de website van de adverteerder. De banners moeten opgemaakt worden ingeleverd.

De banner dient digitaal te worden aangeleverd.

Een door Rusnet ontworpenanimatiebanner € 50,00
Een door Rusnet ontworpenflashbanner € 75,00
Bij het plaatsen van alle soorten VIP en Rusnetbanners is een gezamenlijke presentatie van combinatiebanner (een aantal bedrijven in een Banner) mogelijk.
Een door Rusnet ontworpen gezamenlijke combinatiebanner € 100,00

Attentie:
VIP Advertenties en Presentaties van Uw bedrijf worden naar alle geregistreerde bedrijven maandelijks rondgestuurd met updategegevens van VIP Bulletin

Sponsop-Banner boven de website (Banner-Generaal) € 750,00 per maand
bij het sluiten van een jaarcontract wordt er ook een PDF advertentie (A4 formaat) in alle @-Bulletins van VIP opgenomen
a Reclame Banner naast Rusnet - logo € 600,00 per maand
 • 2 x Reclame Banners
 • € 1.000,00 per maand
  bij het sluiten van een jaarcontract wordt er ook een PDF advertentie (A4 formaat) in alle @-Bulletins van VIP opgenomen
  b Reclame Banner op twee paginas € 450,00 per maand
 • 2 x Reclame Banners
 • € 350,00 per maand
  bij het sluiten van een jaarcontract wordt er ook een PDF advertentie (A4 formaat) in alle @-Bulletins van VIP opgenomen
  c Reclame Banner op 1 pagina € 300,00 per maand
 • 2 x Reclame Banners
 • € 200,00 per maand
  bij het sluiten van een jaarcontract wordt er ook een PDF advertentie (2/3 van A4 formaat) in alle @-Bulletins van VIP opgenomen
  d Zijbanner op de website € 450,00 per maand
  bij het sluiten van een jaarcontract wordt er ook een PDF advertentie (1/2 van A4 formaat) in alle @-Bulletins van VIP opgenomen
  e Zijbanner op twee pagina`s € 350,00 per maand
  f Zijbanner op een pagina € 200,00 per maand
  bij het sluiten van een jaarcontract wordt er ook een PDF advertentie (1/2 van A4 formaat) in alle @-Bulletins van VIP opgenomen

  VIP Banners uitsluitend

  a Plaatbanner € 200,00 per maand
  bij het sluiten van een jaarcontract wordt er ook een PDF advertentie (2/4 van A4 formaat) in alle @-Bulletins van VIP opgenomen
  b Zijknoop € 150,00 per maand
  c Mini-Bedrijfslogo € 100,00 per maand
  d Brancheknoop € 50,00 per maand
  bij het sluiten van een jaarcontract wordt er ook een Mini-Bedrijfslogo in @-Bulletin van VIP opgenomen

  @-Bulletin van VIP
  Tarieflijst advertenties en vermeldingen

  A. Afbeelding bedrijfslogo

  Afbeelding in zwart-wit van het bedrijfslogo bij de naamsvermelding is mogelijk. Hiertoe dient tijdig een goede digitale afbeelding bij Rusnet te zijn ingeleverd.
  Tarief afbeeldingbedrijfslogo € 35,00
  Afbeelding tweede logo Euro 20,00

  B. Advertentie in het @-Bulletin (PDF Formaat) van VIP

  a. twee opeenvolgende pagina's Euro 2.000,00
  b. 1 volle pagina Euro 1.200,00
  c. 1/2 pagina Euro 950,00
  d. 1/4 pagina Euro 500,00
  e. 1/8 pagina Euro 350,00

  Alle prijzen zijn exclusief BTW. Er wordt 5% administratiekosten in rekening gebracht alsmede 19% omzetbelasting.


  Kortingen

  Bij afsluiten van een kwartaalcontract 5%
  Bij sluiten van een jaarcontract 10%
  Bij betaling van het totale bedrag m.b.t. kwartaalcontract 7%
  Bij betaling van het totale bedrag m.b.t. jaarcontract 15%
  VIP Deelnemers (dienstverlening) 20%
  Vip Deelnemers (reclame) 10%


  Betalen in Nederland:

  Russian Agency for Commerce & Trade (RACT) te Bilthoven
  Banknumber: 56.61.26.168 te Bilthoven

  Betalen in het Buitenland:

  Russian Agency for Commerce & Trade (RACT)
  Banknumber: 56.61.26.168
  IBAN number: NL19ABNA0566126168
  BIC: ABNANL2A

  Alle tariefprijzen zijn exclusief BTW. Er wordt 5% administratiekosten in rekening gebracht alsmede 19% omzetbelasting. Indien de factuur niet tijdig wordt voldaan, kunnen de wettelijke rente alsmede de eventuele incassokosten door Rusnet aan de debiteur in rekening worden gebracht. Indien het uitstaande bedrag niet tijdig volledig ontvangen is, kan Rusnet eventueel afzien van acceptatie van de opdracht. Rusnet behoud zich het recht voor om opdrachten te weigeren of teksten en banners te bekorten. Rusnet neemt geen verantwoordelijkheid voor fouten bij het overnemen van gegevens en teksten of bij het vervaardigen van vertalingen.

  @-VIP Bulletin is een publicatie van Rusnet B.V. te Bilthoven. Deze uitgave is het initiatief van de Russische Agency for Commerce & Trade (RACT) en wordt gesteund door de Kamer van Koophandel van de Russische Federatie.

  Exclusieve Partner van de Russische KvK in Nederland
  Officiele Partner van de Russische KvK in Nederland
    AFORISME
  Begrip is meestal een gemelijke vorm van domheid.
  Harry Mulisch
  tramp
  tramp naar boven  tramp
  Adverteren | Contactinformatie | Over Rusnet | Zoeken in het web


  eXTReMe Tracker
   Rambler's Top100 © 2003-2012 RusNet
  Gemaakt door NeoNet