To rent - Te huur - - in Bilthoven - De Bilt
Office and warehouse - Kantoor met magazijn -
250 m2 - 5 km. from Center of Utrecht - 40 km. from Amsterdam - € 2.800, per month - near Head office of Rabobank
Tel. +31 30 228 56 56; e-mail: rus_net@rusnet.nl
VIP of Rusnet

RusNet

 www.rusnet.nl Russian versionEnglish version Agenda | Links | Russian CCI  

  Dinsdag, 11.08.2020
VIP Rubricator
www.rusnet.nl als startpagina makenToevoegen aan het geselecteerdeinfo@rusnet.nlZoeken in het web
tramp
VIP-Bedrijven
VIP van Rusnet
Rusnet Partners
Nieuws
Encyclopedie
Contact
Weet U, dat
 Weet U, dat
East-West Development Group is an association of West-European consulting firms, targeting on East - West development projects.

  RusNet :: Partners  

FIPC

PrintversiePrintversie

  Russia & CIS Foreign Investment Promotion Centre

Onder het Ministerie van de Economische Ontwikkeling en Handel van de Russische Federatie

Afgelopen voorjaar trad naar aanleiding van de officiële benoeming van President V. Putin een nieuwe regering aan. Daarbij werd een hergroepering van de functiestructuur van een aantal sleutelministeries doorgevoerd. Onder de vooruitstrevende nieuwe minister German Gref vond een samengaan plaats van de Ministeries van Economie, van Buitenlandse Handel en van GOS Zaken in het Ministerie van Economische Ontwikkeling en Handel van de Russische Federatie. Recentelijk werden hieraan eveneens onderdelen van het Ministerie van Energie toegevoegd. Daarmee is een daadkrachtig ministerie geformeerd, die zich toelegt op een reëel beleid gericht op ondersteuning van de ontwikkeling van de Russische economie naar een effectief en efficiënt gestructureerde markteconomie met een eigen signatuur.

Nieuwe interne structuur voor buitenlandse investeringsbevordering

De hergroepering van (onderdelen van) de oude ministeries binnen het nieuwe Ministerie van Economische Ontwikkeling en Handel heeft eveneens geleid tot een interne herstructurering. In de afgelopen maanden is gewerkt aan het stroomlijnen van de opbouw van bestaande organen binnen de nieuwe structuur. Dit proces is nog steeds gaande, maar inmiddels is een duidelijk beeld ontstaan van de nieuwe vormgeving en functionele structuur. Het samenvoegen van de activiteiten van de Russische Handelsvertegenwoordigingen (voorheen onder het Ministerie van Buitenlandse Handel) en de zes bestaande buitenlandse kantoren van het Foreign Investment Promotion Centre (voorheen onder het Ministerie van Economie) is hierbij een logische stap. Zoals vorige week naar buiten kwam in een artikel van de toonaangevende krant Vedomosti, zal naar verwacht eind maart de nieuwe structuur in werking treden.

Gevolgen reorganisatie voor Nederland

Door het samengaan van de Ministeries van Economie, van Buitenlandse Handel en van GOS Zaken in het Ministerie van Economische Ontwikkeling en Handel van de Russische Federatie, is in de afgelopen maanden in Nederland al een aanzienlijk intensievere samenwerking ontstaan tussen de Economische Afdeling van de Russische Ambassade te Den Haag, de Russische Handelsvertegenwoordiging in Nederland en het kantoor Benelux van het Foreign Investment Promotion Centre (beide laatste in Amsterdam gevestigd). Zo is er nu meer onderling overleg en afstemming inzake het te volgen beleid bij bezoeken van ministers, gouverneurs en andere delegaties, bij handels- en investeringsbevorderende activiteiten, bij informatieverzorging en bij de ondersteuning van bilaterale economische projecten. Het is de bedoeling dat in de toekomst zoveel mogelijk gezamelijk naar buiten wordt getreden. Overigens blijven vooralsnog de huidige gescheiden vestigingen voortbestaan met een duidelijke functieverdeling.

Ontwikkeling informatiewebsite

Eén belangrijke vernieuwing ligt in de internetsfeer: www.rusnet.nl. Afgelopen maand werd tijdens de traditionele nieuw-jaarsreceptie van het FIPC de website van Informatiebureau Rusnet door Z.E. Ambassadeur Khodakov officieel in gebruik genomen. Het doel van Rusnet is het verstrekken van evenwichtige informatie over Rusland en andere GOS-landen in het Nederlands en Engels. Tevens wordt informatie over Nederland verstrekt in het Russisch. Deze -overigens onafhankelijke- informatiewebsite wordt ondersteund door het FIPC, de Russische Handelsver-tegenwoordiging en de Russische Ambassade. Het ligt in de bedoeling dat in de nabije toekomst hierop eveneens rechtstreeks informatie van het Ministerie van Economische Ontwikkeling en Handel gepubliceerd zal worden. Daarnaast heeft Rusnet ook een samenwerkingsverband met het nieuwsagentschap RIA Novosti. De informatieverzorging van Rusnet is geheel kosteloos. De website kan gezien worden als een bilateraal doorgeefluik voor informatie. Naast haar website verzorgt Rusnet eveneens een informatie- en mededelingendienst per e-mail voor geïnteresseerden uit het bedrijfsleven, de media, de universiteiten, de overheid en de politiek. Ook deze dienstverlening is geheel kosteloos.

Verbeterde dienstverlening

Naast de opzet van Rusnet, wordt tevens gewerkt aan andere vernieuwingen en verbeteringen van de dienstverlening door de Russische overheid. De ervaring opgedaan door de buitenlandse vestigingen van het FIPC vormen daarbij een belangrijk element. Zo is een database opgebouwd met meer dan 3.500 investeringsprojecten. De begeleiding van buitenlandse bedrijven in hun relatie met de russische federale en regionale overheden en (semi)overheidsinstanties is één van de meest effectieve vormen van dienstverlening gebleken en zal ook in de toekomst in principe tegen marktconforme tarieven worden uitgevoerd. Het opzetten en ondersteunen van gremia ter verbetering van de communicatie tussen de russische overheid en buitenlandse investeerders en ter bevordering van afstemming van overheidssteun en van evenwichtige informatieverzorging over investeringsmogelijkheden vormen eveneens belangrijke taken die in de afgelopen vijf jaar door het FIPC in diverse vestigingslanden ontwikkeld zijn. Verdere voorbeelden zijn de jaarlijks terugkerende Russische Wirtschaftstag in Frankfurt (meer dan 1000 deelnemers) en SEFIC, het door de FIPC-vestiging te Parijs opgezette en ondersteunde samenwerkingsverband tussen de franse en russische ministeries van economische zaken, waardoor franse multinationale en grote bedrijven een rechtstreekse toegangsbrug wordt verschaft naar de russische regering. Deze initiatieven bleken in praktijk zeer succesvol te zijn en hebben geleid tot een aanzienlijke toename van buitenlandse investeringen. Vergelijkbare projecten werden opgezet in andere Europese en Aziatische landen. Daarnaast werden onder de bezielende leiding van directeur-generaal dr Sergey Tsakunov met diverse vooruitstrevende regios ondersteuningsprogrammas voor het aantrekken van buitenlandse investeringen ontwikkeld (o.a. regionale investeringsbanken).

Bevordering buitenlandse investeringen in andere GOS-landen

Een ander aspect van de herstructurering is gelegen in het feit dat in de toekomst de buitenlandse FIPC-kantoren eveneens de belangen van andere GOS-landen kunnen gaan behartigen. Al vanaf 1999 bevordert de FIPC-vestiging te Amsterdam op verzoek van het Ministerie van Economie van Belarus in het kader van het Unie-verdrag ook buitenlandse investeringen naar Witrusland. Sedert eind vorig jaar zijn hiertoe besprekingen gaande met diverse andere GOS-landen.

Aangepaste naam

Eén en ander heeft met zich mee gebracht dat het FIPC-kantoor voor de Benelux-landen zich in de toekomst zal presenteren onder een nieuwe naam, waarin de opname van andere GOS-landen tot uitdrukking is gebracht:

Russia & CIS Foreign Investment Promotion Centre.

Voor meer informatie:

fipc@rusnet.nl
Tel: 020-4218610
Fax: 020-6242541
Exclusieve Partner van de Russische KvK in Nederland
Officiele Partner van de Russische KvK in Nederland
  AFORISME
Begrip is meestal een gemelijke vorm van domheid.
Harry Mulisch
tramp
tramp naar boven  tramp
Adverteren | Contactinformatie | Over Rusnet | Zoeken in het web


eXTReMe Tracker
 Rambler's Top100 © 2003-2012 RusNet
Gemaakt door NeoNet