To rent - Te huur - - in Bilthoven - De Bilt
Office and warehouse - Kantoor met magazijn -
250 m2 - 5 km. from Center of Utrecht - 40 km. from Amsterdam - € 2.800, per month - near Head office of Rabobank
Tel. +31 30 228 56 56; e-mail: rus_net@rusnet.nl
VIP of Rusnet

RusNet

 www.rusnet.nl Russian versionEnglish version Agenda | Links | Russian CCI  

  Dinsdag, 03.08.2021
VIP Rubricator
www.rusnet.nl als startpagina makenToevoegen aan het geselecteerdeinfo@rusnet.nlZoeken in het web
tramp
VIP-Bedrijven
VIP van Rusnet
Rusnet Partners
Nieuws
Encyclopedie
Contact
Weet U, dat
 Weet U, dat
Wij hebben een elektronische encyclopedie over Rusland...

  RusNet :: Encyclopedie :: W  

De Tweede Wereldoorlog 1939-1945

PrintversiePrintversie

 
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Z 

In de Tweede Wereldoorlog stonden bijna alle grote machten van de wereld als tegenstander tegenover elkaar, met uitzondering van enkele neutrale landen. Aan de ene kant stonden Duitsland, Italië en Japan en aan de andere kant de geallieerden: Sovjet-Unie met Groot-Brittannië, de VS, Frankrijk en China.

Van de 110 miljoen soldaten sneuvelden er 27 miljoen. In de nationaal-socialistische volkerenmoord vielen 25 miljoenen burgers slachtoffers (met name onder de Sovjet-Russische, Slavische en Joodse bevolking). In Japan werden door atoombommen 125.000 mensen gedood en raakte circa 150.000 gewond. De kosten van de oorlog worden geschat op 110 miljoen gulden per uur .

Het ontstaan:

De Tweede Wereldoorlog was het resultaat van de pogingen van Hitler en zijn bondgenoten om door gewelddadige uitbreiding de Duitse, Japanse en Italianse vorderingen naar levensruimte te bevredigen. Stappen om dit te realiseren waren:

1931: Japan bezette Mantszjurie en Noordelijke provincies van China.

1935: Ethiopië werd door Italië aangevallen

1938: Drie fascistische mogendheden hebben een "ANTI - COMINTERN pact" afgesloten met als hoofddoel : communisme te vernietigen. Het was een valse bedoeling om politici van de Europese landen mis te leiden.

1938: Herbewapening van Duitsland , bezetting van het Rijnland, "Anschluss" van Oostenrijk

Maart 1939: Het verdrag van Munchen en de bezetting van Tsjecho-Slowakije

April 1939: de bezetting van Albanië door Italië,

22 mei 1939: een militair bondgenootschap tussen Duitsland en Italië

De gevolgen van de overduidelijke veronachtzaming van de door Hitler gesloten verdragen leidde tot garanties van Engeland aan Polen, Roemenie en Griekenland. Ook de "niet-aanval pact" tussen Sovjet Unie en Duitsland laten deze landen onderschatten

Hitler, zodat hij z'n militaire voorbereidingen tegen Polen voortzette, zonder zich aan de verdragen te storen. De aanval op Polen stelde hij echter, na de Engelse interventie op 26.8.1941, toch nog enkele dagen uit.

De overval op Polen:

Toen de onderhandelingen over de status van Danzig en de corridors mislukten, liet Hitler op 1 september de Weermacht zonder oorlogsverklaring Polen binnentrekken. Op 3 september verklaarden Engeland en Frankrijk Duitsland de oorlog; Italië bleef neutraal. Twee Duitse legertroepen vielen in een tangbeweging Polen binnen. Warschau werd door de Duitse luchtmacht systematisch gebombardeerd en op 27 september moest Polen capituleren. Danzig en het Wartheland werden bij het Duitse Rijk gevoegd. Het bezette Polen werd omgevormd tot een generaalgouvemement

Op 17 september 1939 waren de Sovjettroepen tot de lijn Narev, Bug en San binnengetrokken om Oekraïense burgers te beschermen en vroegere Oekraïense grondgebieden te bezetten.... Op 3 november verklaarde de USSR de bezette Poolse gebieden tot Sovjetstaatgebie.

1939 -1940 Sovjet - Japanse conflicten aan de grens met Mongolië. De proefaanvallen van het Japanse leger werden door verzet van marschalk Zjoekov stopgezett en teruggedrongen.

De Sovjet-Finse oorlog:

november 1939 - De Sovjet Unie heeft Finland binnengetrokken om een afstaand tussen vijandelijke (pro- fascistische ) Finland en de Leningrad te vergroten. De Finnen konden de indringers in eerste instantie terugdrijven, maar moesten uiteindelijk na de ineenstorting van de Mannerheim-lijn op 13 maart 1940 vrede sluiten. De USSR kreeg de gebieden Karelie en Vupuri ten noorden van Ladogameer en Rechte en gebruikte Hang als belangrijke vlootbasis voor aanstaande oorlog.

De oorlog in het Westen:

Op 10 mei 1940 begonnen twee Duitse legers de aanval aan het westfront; in totaal 134 divisies, twee vliegdekschepen met bijna 3.000 vliegtuigen en het pantsercorps. Nederland capituleerde na vijf dagen. De Nederlandse Koninklijke familie vluchtte naar Londen om daar de nazi's verder te bestrijden. Ze keerden terug op 5 mei 1945. Op 17 mei werd Brussel bezet en op 18 mei Antwerpen. Intussen drong de Duitse pantserdivisie onder leiding van generaal Von Kleist via Luxemburg in de Ardennen door en passeerde op 13 mei de Maas bij Sedan.

Daardoor was de slag om Frankrijk praktisch gestreden. Op 20 mei stonden de eerste Duitse tanks bij Abbeville aan de kust van de Atlantische Oceaan. Het Belgische leger capituleerde op28 mei. De Engelse troepen waren in Duinkerken geconcentreerd, waar zij door de inzet van alle beschikbare schepen tot 2 juni geëvacueerd konden worden. Op 5 juni zetten de Duitse tanks hun zegetocht naar het zuiden voort. Het gedemoraliseerde Franse leger was niet in staat de aanval tegen te houden. Op 14 juni bereikten de Duitse troepen Parijs. Op 22 juni werd in het bos van Compiegne een wapenstilstand gesloten.

Het grootste gedeelte van Frankrijk bleef door Duitse troepen bezet. In Vichy werd onder leiding van maarschalk Petain een regering gevormd, waarvan de invloed zich beperkte tot het zuiden van het land. In Nederland werd Seyslnquart als rijkscommissaris aangesteld.

Het Barbarossa-offensief:

Op 18.12.1940 had Hitler een richtlijn uitgevaardigd die voorbereidingen behelsde voor een offensief tegen Rusland met 10 mei 1941. Vanwege de gevechten op de Balkan kon de operatie Barbarossa pas een maand later aanvangen.

Op 22.6.1941 werden 190 divisies met 3, 2 miljoen man (totaal 5,5 miljoen), 3 vliegdekschepen met 3.000 vliegtuigen(totaal 5000) en 17 pantserdivisies met 4 000 pantserwagens Rusland binnengetrokken.

De Duitse legerbevelhebbers lieten bomen aan de slappende dorpen en steden vallen en stootte een legereenheid door in de richting van Leningrad, een andere eenheid in de richting van Moskou en een derde in de richting van Kiev. Tegenover hen stonden de drie Russische legereenheden onder leiding van de maarschalken Vorosjilov, Timosjenko en Boedjonny met "ouderwetse" verstand van de militaire zaken.

(Zie meer Grote Vaderlandse Oorlog tegen Duitsland1941-1945)

In februari 1941 en in april-mei 1943 waren er algemene stakingen tegen de vervolging van de Joden. In september 1944 was er een staking bij de Spoorwegen die op bloedige wijze werd ulteengeslagen.

In de winter van 1944-45 stierven er 30 000 Nederlanders uit hongersnood. De Nederlandse burgers hebben een hoge prijs betaald voor deze bezetting met 205 000 doden. Omwille van zim gedrag, werd Seylnquart bij het Nurenberg-proces veroordeeld en opgehangen op 16.10.1946.

Tijdens de oorlog had Belgie een maximum van 650 000 soldaten, Nederland 410 000.

7760 Belgische en 6238 Nederlandse soldaten stierven op het slagveld. Belgie en het bezette Frankrijk kregen een militair bestuur.

De oorlog in de woestijn

Afrika veldtocht Op 27.9.1940 heeft Japan zich aangesloten bij de Aasmogendheden (Berlijn-Rome). Op 13.9. begonnen de Italiaanse troepen onder leiding van maarschalk Graziani. van Libië uit op te trekken naar Egypte.

De oorlog in de Balkan:

Op 28.10. verklaarde Mussolini, zonder zijn bondgenoot Hitler te informeren, Griekenland de oorlog en marcheerde vanuit Albanië de grens over.

Dit mislukte echter volledig. Hitler zag zich genoodzaakt de Italiaanse troepen in Noord-Afrika te ondersteunen en stuurde het Afrikacorps onder leiding van generaal Rommel daar naartoe. Hij trachtte zo de oprichting van een Engels steunpunt in Griekenland tegen te gaan. Op 31.3.1941 was Rommel van Ubie uit tot een aanval overgegaan en had de Britse troepen tot over de Egyptische grens teruggedrongen. Bulgarije was op 1 maart lid geworden van het driemogendhedenact

Joegoslavië capituleerde op 24.3. en op 6.4. trok een in Bulgarije verzameld leger onder leiding van generaal List gelijktijdig Joegoslavië en Griekenland binnen. Op 27.4. bereikten de Duitse troepen Athene. De Britse troepen, die uit 43.000 man bestonden, konden na achterlating van hun zware wapens geëvacueerd worden.

Op 20.5. vielen paratroepen Kreta binnen en bezetten, na zware gevechten, het eiland dat door Britse troepen werd verdedigd. In Griekenland werd een militair bewind ingesteld.

De oorlog in het Verre Oosten:

Op 27.9.1940 sloot Japan met Duitsland en Italië het driemogendhedenpact af. In mei bezetten de Japanse troepen delen van Indo-China. Op 7.12.1941 vond de aanval op Pearl Harbor plaats en eind december was er een Japanse intocht in Thailand. Op 18.12.1941 begon de intocht in Hongkong en op 14.2.1942 viel Sumatra. Op 15.2.1942 was het Singapore dat viel en op 27.02.1942 werd de Nederlandse vloot vernietigd. Op 06.05.1942 vielen de Filippijnen in Japanse handen.

De oorlog op zee:

De onderzeebootoorlog in de Atlantische Oceaan werd door de val van Frankrijk en de steunpunten in de Atlantische Oceaan voor Duitsland steeds succesvoller. De val van Frankrijk had bovendien de route via de Middellandse Zee praktisch onbegaanbaar gemaakt en dwong Engeland om de route langs de zuidpunt van

Afrika te gebruiken, alwaar de handel verstoord werd door Duitse oorlogschepen. Al in november 1939 was de "graaf Spee" in de Zuidelijke Atlantische Oceaan actief.

Op 13.12.1939 werd het oorlogsschip in een gevecht met Britse kruisers beschadigd en gedwongen in Montevideo binnen te lopen. Het werd in La Plata door de bemanning zeif tot zinken gebracht. In oktober 1940 liep het schip "Admiraal Scheer" in de Atlantische Oceaan uit. Op 22.5.1941 bracht het slagschip "Bismarck" de Engelse pantserkruiser "Hood" tot zinken en werd na een vervolgingsjacht in de Atlantische Oceaan uiteindelijk zeif tot zinken gebracht. In maart 1941 werden in een week 148.000 bruto registertonnen scheepsruimte door Duitse onderzeeër tot zinken gebracht. In de Middellandse Zee hadden de Duitse onderzeeër het vliegdekschip "Ark Royal" en drie slagschepen tot zinken gebracht.

De slag om Engeland: Groot-Brittannië zag zich op dit moment bijna hulpeloos aan de volgende stappen van Hitler uitgeleverd. In plaats van met Duitsland onderhandelingen te voeren, werden alle voorbereidingen getroffen om een invasie het hoofd te bieden. Ook het oppercommando van de Wehrmacht trof voorbereidingen voor een invasie. Deze operatie had de codenaam "Zeeleeuw", en voor de voorbereidingen werden in de havens aan het kanaal alle vaartuigen samengebracht. Maar eerst moest het Engelse overwicht in de lucht, boven het eiland vernietigd worden. Deze luchtoorlog staat als "De slag om Engeland" (Battle of Britain) bekend. Op 8.8. begon de Duitse Luchtmacht vliegvelden, scheepvaartinstallaties en havens te bombarderen en op 6.9. werd Londen voor de eerste maal getroffen, waarbij in drie maanden tijd 12.700 burgers omkwamen. De luchtmacht verloor 2.375 vliegtuigen en hun bemanning. Op 12.10. werd de invasie opgegeven

De slag om Noorwegen:Op 7 april1940 werden in Engeland voorbereidingen getroffen tot het leggen van munen in de Noorse territoriale wateren om de reservetransporten naar Zweden te onderbreken. Hitler was dit idee voor toen hij een lang tevoren voorbereide actie tegen Denemarken en Noorwegen in gang zette.

Op 9 april landden Duitse troepen in Narvik en anderen in Hafen, waarbij de Duitse marine tijdens een poging de Oslofjord in te varen zware verliezen leed. De Noorse koning vluchtte naar Engeland. De geallieerde troepen, die geland waren in de buurt van Narvik en in Midden-Noorwegen, konden niet standhouden.

Eerste Duitse nederlaag in Afrika:

Op 26.5. begon Rommel z'n zesde Libische veldtocht en nam op 20.6. Tobruk in. Hij werd bij EI-Alamein tot staan gebracht. Op dit moment werd het duidelijk dat het niet gelukt was Malta uit te schakelen en dat de Engelsen nog steeds heer en meester waren van de zeewegen in de Middellandse Zee. Montgomery nam in Afrika het bevel over het Engelse 8ste leger over. Door hem werd Rommel eind 1942 naar Libië teruggedrongen.

Opmars van de geallieerden:

Op 8.11.1942 waren de geallieerden in Algerije en in Marokko geland. De Duitsers hebben daarop heel Frankrijk bezet en grote versterkingen naar Afrika gebracht. In het voorjaar van 1943 werden de Aasmogendheden in Tunesië aan weerszijden bedreigd. Ze capituleerden op 12.5.1943

Op 10.7.1943 landden de geallieerden op Sicilië en op 25.7.1943 trad Mussolini af en werd hij geïntimeerde. Badogho ging na een wapenstilstand op 3.9.1943 naar de geallieerden over. Op 10.9.1943 werd Rome door de Duitse troepen bezet.
Op 12.9.1943 werd Mussolini door een Duitse commando-eenheid bevrijd.
Op 3.9.1943 landden de geallieerden in Calabrie en op 8.9.1943 bij Salerno.

Op 07.05.1942 kon de Amerikaanse vloot zich -in de slag in de Koraalzee- tegen de Japanners handhaven. De Japanse poging om de Midway-eilanden te bezetten, mislukte en er werden zware verliezen geleden, vooral aan de vliegdekschepen. Aan het begin van 1945 waren de Filippijnen weer in handen van de Amerikanen en op 16.03.1945 Iwo Jima, van waaruit het Japanse vasteland gebombardeerd kon worden.

Op 9.9.1944 stonden de Russen voor Boedapest.

Aan het westfront begon op 16.12.1944 een van de laatste offensief van de oorlog, namelijk het Ardennenoffensief, dat eerst taktische successen opleverde, maar ondanks alle inzet en de nog overgebleven reserves snel vastliep

Bevrijding van Frankrijk. 1944

Op 6.6.1944 volgde de landing. op vier plaatsen op het Cotentin-schiereiland van Normandie (Amerikanen: "Omaha" en "Utah" - Britse en Canadese : "Juno" en "Sword"), met de inzet van 5.000 schepen en verder 5.000 Iandvaartuigen met 78 divisies onder leiding van generaal Eisenhower. die 50 divisies en 10 pantserdivisies onder leiding van veldmaarschalk von Rundstedt tegenover zich had.
Op 27.6.1944 viel Cherbourg, en in Normandie was een bruggenhoofd met 1,5 miljoenen man gevormd.
Op 1.8.1944 volgde na zware gevechten bij St-Lo de doorbraak. De geallieerden trokken vervolgens om het zuiden van Parijs heen. Op 15.8.1944 landden Amerikaanse troepen in Zuid-Frankrijk tussen Cannes en Toulon. Op 25.8.1944 werd Parijs ontzet, op 3.9.1944 13russel en op 4.9.1944 Antwerpen. Een snelle overwinning werd echter door een mislukte doorbraak bij Arnhem verijdeld. Op 20.10.1944 viel Aken.

Aan het oostfront begon de Sovjet-leger in juni een groot offensief en op 20.6.1944 viel Vipuri. Daardoor was de oorlog in Finland praktisch voorbij.

Eind juni braken de Russen door het getergde front van de Duitsers heen en bezetten de Balkan.

Op 24.7.1944 viel Lemberg.

Op 25.8.1944 verklaarde Roemenie de oorlog aan Duitsland en op 26.8.1944 Bulgarije.

De Duitse troepen begonnen Griekenland te ontruimen.

Op 9.9.1944 stonden de Russen voor Boedapest. Midden januari 1945 vielen de Sovjets met vier Legertroepen aan en overweldigden Oost-Pruisen en bereikten bij Elbing de Oostzee. Op 20.1.1945 drongen ze in het noorden en zuiden van Breslau in Duitsland binnen en richtten brughoofden westelijk van de Oder op. 27.1.1945 De bevrijding van Auschwitz had plaats op 27.1.1945.

Op 4-11.2.1945 werd de Conferentie van Jalta met Churchill, Roosevelt en Stalin gehouden. 13.2.1945 Dresden werd vernietigd door 1.250 bommenwerpers (135.000 doden). Op 15.3.1945 waren de Russische kanonnen in Berlijn te horen. In het noorden was er eerst nog wat verzet. Op 9.4.1945 viel Konigsberg. Keulen werd op 7.3.1945 bezet. Op 18.4.1945 werden de Duitse troepen aan de Ruhr tot capitulatie gedwongen.

Op 24.4.1945 omsingelden Russische troepen Berlijn en ontmoetten ze de uit het westen oprukkende Amerikanen in Torgau aan de Elbe. Op 30.4.1945 pleegde Hitler zelfmoord. Op 2.5.1945 was Berlijn in Russische handen met rode vlag boven rijkstuig. Op 7.5.1945 werd in Reims de onvoorwaardelijke capitulatie ondertekend, op 8.5.1945 in Berlijn.

08.08.1945: verklaarden de Sovjet-Unie Japan de oorlog. Rusland drong Mantsjoerije en Korea binnen en bezette Zuid-Sachalin en de Koerillen.

Vanaf dat moment gingen de Amerikanen over tot de aanval en drongen ze de Japanners langzaam terug van basis tot basis.. Op 02.05.1945 was Birma weer in handen van de geallieerden en op

Op 06.08.1945 viel de eerste amerikanse atoombom op Hiroshima en de tweede viel op 09.08.1945 op Nagasaki.

Naar aanleiding hiervan capituleerde Japan op 02.09.1945 op het slagschip de dat in de golf van Tokio lag.

Exclusieve Partner van de Russische KvK in Nederland
Officiele Partner van de Russische KvK in Nederland
  AFORISME
Begrip is meestal een gemelijke vorm van domheid.
Harry Mulisch
tramp
tramp naar boven  tramp
Adverteren | Contactinformatie | Over Rusnet | Zoeken in het web


eXTReMe Tracker
 Rambler's Top100 © 2003-2012 RusNet
Gemaakt door NeoNet