To rent - Te huur - - in Bilthoven - De Bilt
Office and warehouse - Kantoor met magazijn -
250 m2 - 5 km. from Center of Utrecht - 40 km. from Amsterdam - € 2.800, per month - near Head office of Rabobank
Tel. +31 30 228 56 56; e-mail: rus_net@rusnet.nl
VIP of Rusnet

RusNet

 www.rusnet.nl Russian versionEnglish version Agenda | Links | Russian CCI  

  Zondag, 23.01.2022
VIP Rubricator
www.rusnet.nl als startpagina makenToevoegen aan het geselecteerdeinfo@rusnet.nlZoeken in het web
tramp
VIP-Bedrijven
VIP van Rusnet
Rusnet Partners
Nieuws
Encyclopedie
Contact
Weet U, dat
 Weet U, dat
East-West Development Group is an association of West-European consulting firms, targeting on East - West development projects.

  RusNet :: Encyclopedie :: S  

De USSR 1917-1991

PrintversiePrintversie

 
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Z 

1917-1984

25.10.1917:De derde Russische revolutie, ook wel de Grote Socialistische Oktoberrevolutie genoemd, bracht de Russische arbeiderspartijen aan de macht. Een nieuw tijdperk was begonnen. De Bolsjewieken onder leiding van Wladimir Lenin kwamen aan het bewind en het zogeheten Radensysteem werd ingevoerd. Een jaar later sloot het land vrede met de grootmachten.

1918: Moskou krijgt in 1918 opnieuw de titel Hoofdstad van Rusland.

1918: De Oekraïne wordt onafhankelijk.

1918: De Russische Socialistische Federatieve Republiek wordt opgericht.

1918-1921: Russische Burgeroorlog tussen het Rode en het Witte leger. Hierdoor werd het land verzwakt wat weer interventie uitlokte van West-Europese landen (vooral Engeland, Frankrijk en Duitsland), de Verenigde Staten en Japan.

1920-1921: De Russische boeren en arbeiders verenigen zich onder leiding van de Bolsjewieken en strijden met succes tegen het Witte leger en tegen de buitenlandse interventie.

1920: De bolsjewieken stichten de Oekraïese Socialistische Sovjetrepubliek die zich in 1922 aansluit bij de USSR.

1922:De Bolsjewieken,met de hulp van het Rode leger en VTsjK (veiligheidsdienst) verenigen de Russische landen onder de centrale gezag van de Sovjet en brengen de totale bevrijding van het land.

1922: De USSR wordt opgericht onder bolsjewistische leiding; Moskou wordt de hoofdstad van de gehele Sovjet-Unie.

1922: De Islam en het traditionele clansysteem in Noord-Kaukasus en Midden- Azië handhaven zich ondanks vervolging door het atheïstische regiem in Moskou.

1922: Om de catastrofale economische situatie het hoofd te bieden ontwerpt Wladimir Lenin de Nieuwe Economische Politiek (NEP).

Vanaf 1922 wordt Stalin Secretaris-Generaal van de Communistische Partij en in 1924 volgt hij Lenin op. Aanvankelijk moest hij de macht nog delen met Zinovjev en Kamenev. Samen slagen zij erin om Trotski van z'n invloed te beroven. Later ontdoet Stalin zich ook van Zinovjev en Kamenev.

1924 Na zijn dood In 1924 wordt Lenin opgevolgd door Stalin (1924-53).

1924: Onder de Comintern wordt Rusland de leider van het wereldcommunisme.

1924-1953: Stalin voert een "vijfjarenplan" door en een intensieve industrialisatie van het land. Er vinden deportaties naar Siberië plaats en gedwongen collectiviseringen.

1922-1939: Stalin voert een gedwongen collectivisering van de landbouweconomie door: alle boeren worden met geweld en met behulp van communistische propaganda bij "kolchozen" ingedeeld.

1929-1941: Vanaf 1929 werkt Stalin aan uitbreiding van de wapenindustrie en van de industrie in het algemeen. Stalin voert de grootste industriële revolutie van Rusland uit.

Tegelijkertijd voert Jozef Stalin een totalitaire dictatuur:

Stalinisme:

Tegen het einde van de jaren '20 was Stalins positie vrijwel onaantastbaar geworden. Daardoor kreeg hij alle ruimte voor zijn beleid, het stalinisme, dat al snel ontaardde in een dictatuur van de Communistische Partij. Hierdoor werd het voor Stalin mogelijk vermeende tegenstanders uit te schakelen: Lev Trotski, Nikolai Bucharin, Grigori Ziniwjev, Nikolai Kamenew en talloze anderen.

1934-38: Inmiddels begint de weerstand tegen Stalins regiem onder de leden van het Politbureau toe te nemen. Na de dood van Sergei Kirov (chef van de partijorganisatie te Leningrad) begint de "inquisitie" tegen het eigen volk. Deze bracht Stalin in 1934 tot het organiseren van een grootscheepse zuivering die zou duren tot 1938.

Tienduizenden partijleden en niet-partijleden vielen ten prooi aan terreur en werden op (meestal) gefingeerde gronden van hun ambten ontheven, veroordeeld, naar strafkampen gestuurd of geëxecuteerd. Als gevolg daarvan zijn meer dan 20 000 000 mensen omgekomen in de gevangenkampen (GOELAG) en dwangarbeiderskampen in het hoge Noorden.

1938: Na een heftige strijd binnen de partij verwierf Stalin een toppositie in de partij, hij schakelde tegenstanders in de partij uit en vestigde een op zijn persoon gefixeerde partij- en staatsstructuur.

Tegelijkertijd verbeterde Jozef Stalin de contacten met het Westen en de Sovjet-Unie werd dan ook lid van de Volkenbond.

1938: "Samenzwering van München" het Pact van München, waarbij de Britse premier Chamberlain Tsjecho-Slowakije aan Hitler-Duitsland uitleverde.

1939: Inmiddels realiseerde Stalin zich dat het oorlogsgevaar toenam. Om zich in te dekken tegen een Duitse aanval sloot hij in 1939 het Duits/Sovjet-Russische niet-aanvalspact. Dit stelde Stalin in staat de Sovjet-Unie voorlopig buiten de oorlog te houden en aanzienlijke gebieden te annexeren. 1939-1940: Uitbreiding van de Sovjet Unie:

1939: Op 17 september 1939 trekken de Sovjettroepen de Oekraïne binnen tot de lijn Narev, Bug en San om Oekraïense burgers te beschermen en vroegere Oekraïense grondgebieden te bezetten.

Op 3 november verklaart de USSR de bezette Poolse gebieden tot Sovjetgebied.

1939: De USSR valt Roemenië binnen en dwingt het de voormalige Moldavische grondgebieden Bessarabië en Noord-Boekovina af te staan.

1939-1940: Sovjet-Japanse conflicten aan de grens met Mongolië. De proefaanvallen van Japan worden door maarschalk Zjoekov afgeslagen en het Japanse leger wordt teruggedrongen.

Verovering van Fins grondgebied tijdens De Sovjet-Finse oorlog:

November 1939 - maart 1940: De Sovjet-Unie trekt Finland binnen om de afstand tussen het vijandelijke (pro-nazi) Finland en Leningrad te vergroten. De USSR krijgt de gebieden Karelië en Vupuri ten noorden van het Ladogameer en Rechte in handen en gebruikt Hang als belangrijke vlootbasis voor een aanstaande oorlog.

1940: Estland, Letland en Litouwen worden geannexeerd.

Stalin had echter de goodwill van de Duitsers overschat, waardoor de Duitse aanval op de Sovjet-Unie (22.06.1941) als een complete verrassing kwam.

De Duitse aanval betrekt de Sovjet-Unie bij de Tweede wereldoorlog, die in Rusland de Grote Vaderlandse oorlog wordt genoemd.

1941-1945: De Grote Vaderlandse oorlog

Het verloop van deze oorlog:

22 juni 1941: Aanval van Duitsland (Het Barbarossa-offensief)

In augustus 1941 wordt Leningrad met succes door de nazi's aangevallen en vanaf september 1941 tot januari 1944 belegerd.De bevolking lijdt zware ontberingen. Er vallen tijdens deze blokkade meer dan 1 000 000 burgerslachtoffers, maar een capitulatie van Leningrad tijdens de Grote Vaderlandse oorlog kan worden voorkomen. Pas in 1960 bereikt het inwonertal van de stad hetzelfde peil als dat van voor de oorlog.

Eind 1941-begin 1942: Gevechtshandelingen voor Moskou en eerste overwinningen van het Russische leger onder leiding van maarschalk Zjoekov, die uiteindelijk tot het mislukken van de offensieven van Hitler in Rusland zullen leiden.

1942: In het voorjaar had Hitler Moskou als doel opgegeven en hij trok zich terug naar het zuiden met de bedoeling de Kaukasus en de zo noodzakelijke aardoliegebieden te veroveren. Daarvoor moest ter bescherming van de flanken eerst Stalingrad ingenomen worden.

1942: Richting Stalingrad. Onder leiding van veldmaarschalk Von Bock en veldmaarschalk Von Manstein slaagden Duitse troepen erin de Krim te veroveren en tot in de Kaukasus door te dringen. Hier kwam het offensief tot stilstand.

31.1.1943: In Stalingrad werd het zesde leger onder leiding van generaal Paulus door Russische legereenheden omsingeld en gedwongen te capituleren. Nadat terugtrekking van de troepen door Hitler was afgewezen, werden 100.000 Duitse bezetters gedood, 91.000 gevangen genomen en 22.500 waren nog in Stalingrad, toen het heroverd werd.

De slag om Stalingrad geldt als ommekeer in de oorlog die nu op alle fronten voor de Asmogendheden tegenslagen bracht. Voor de geallieerden (Verenigde Staten, Engeland en de Sovjet Unie) een goed moment om bijeen te komen verdere plannen voor de oorlogsvoering tegen Duitsland te bespreken.

05.07.1943-23.08.1943: Pantserveldslag bij Koersk. Onder leiding van veldmaarschalk Kluge en veldmaarschalk Von Manstein deden Duitse troepen nog wat laatste aanvalspogingen om het Zuiden van Rusland te bereiken. Deze mislukten, en 30 Duitse pantser-divisies werden door het Russische leger omsingeld en vernietigd.

Na de veldslag bij Koersk konden de Russen de steden Orjel, Belgorod, Charkov en de Kaukasus weer heroveren en bevrijden. In het noorden werden Kiev en Smolensk bevrijd, en er werd een corridor naar Leningrad gecreëerd. De Veldslag bij Koersk geldt als de totale ommekeer van de Tweede wereldoorlog; deze veldslag betekende op alle fronten voor Hitler het einde en de Duitse troepen leden onherstelbare verliezen. Nu was er ruimte voor een gezamenlijke conferentie in Teheran.

28.11-1.12.1943: Conferentie van Teheran met Churchill, Roosevelt en Stalin.

1944: Aan het begin van 1944 staan de Russische troepen weer aan de voormalige Poolse grens.

1944: Aan het oostfront start het Sovjetleger in juni een groot offensief en begint Oost-Europa te bevrijden:

20.6.1944: Vipuri valt. Daardoor was de oorlog in Finland praktisch voorbij. Eind juni braken de Russen door het getergde front van de Duitsers heen en bezetten de Balkan. Als gevolg daarvan verklaart Roemenië op 25.8.1944 de oorlog aan Duitsland en op 26.8.1944 doet Bulgarije hetzelfde.

24.7.1944: Lemberg valt. De Duitse troepen beginnen Griekenland te ontruimen.

9.9.1944: de Russen staan voor Boedapest.

1945: Midden januari 1945 vallen de Sovjets met vier legertroepen aan, nemen Oost-Pruisen in en bereiken bij Elbing de Oostzee.

1945: Sovjetsoldaten dringen ten noorden en ten zuiden van Breslau Duitsland binnen.

27.1.1945: Het Russische leger vestigt bruggenhoofden ten westen van de Oder.

27.1.1945: Bevrijding van Auschwitz.

4-11.2.1945: De Conferentie van Jalta tussen Churchill, Roosevelt en Stalin.

13.2.1945: Dresden wordt gebombardeerd door 1.250 bommenwerpers (135.000 doden).

15.3.1945: De Russische kanonnen zijn in Berlijn te horen. In het noorden is er eerst nog wat verzet.

9.4.1945: Val van Königsberg.

7.3.1945: Keulen wordt door de Russen bezet.

18.4.1945: De Duitse troepen worden aan de Ruhr tot overgave gedwongen.

24.4.1945: Russische troepen omsingelen Berlijn en daar ontmoeten ze de uit het westen oprukkende Amerikanen in Torgau aan de Elbe.

30.4.1945: Hitler pleegt zelfmoord.

8.5.1945: De Sovjetrussische vlag wordt gehesen boven Berlijn.

2.5.1945: Berlijn in Russische handen.

Op 7.5.1945 wordt in Reims de onvoorwaardelijke capitulatie van Duitsland getekend.

17.07-02.08.1945 De Conferentie van Potsdam met Churchill, Truman en Stalin. Op de conferentie van Potsdam wordt besloten dat na de overwinning in de Grote Vaderlandse Oorlog de volgende gebieden aan de Sovjet-Unie werden toegewezen: een deel van Finland, Karpato-Oekraine, Zuid-Sachalin en de Kurillen. Ook het noordelijke deel van Oost-Pruisen met Kaliningrad (Königsberg) kwam onder gezag van de Sovjet-Unie.

08.08.1945: Volgens de declaratie van Potsdam verklaart Rusland de oorlog aan Japan.

02.09.1945: Capitulatie van Japan, einde van de Tweede Wereldoorlog

Tijdens De Grote Vaderlandse Oorlog tegen Nazi-Duitsland vielen 20 miljoen sovjetslachtoffers. Bijna alle Oekraïense, Wit-Russische en Russische steden en dorpen in het Europese deel van het land waren door de Duitse bezetters vernietigd.

1946: Nadat door Churchill in 1946 voor het eerst het woord IJzeren gordijn was gebruikt verslechterden in de jaren die daarop volgden de relaties tussen de Sovjet-Unie en het Westen. De Koude Oorlog was begonnen.

1947; Russen ontwerpen eigen Atoombom

1949: De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) wordt in Washington tegen de Sovjet Unie opgericht.

In de jaren '50: De ouder wordende Stalin raakte het contact met de realiteit in toenemende mate kwijt. Eenzaam regeerde hij vanuit het Kremlin, steeds beducht voor pogingen om zijn regiem te ondermijnen. De verplichte personencultus nam inmiddels groteske vormen aan. Vermoedelijk bereidde hij een nieuwe golf van zuiveringen voor toen hij in maart 1953 onder onduidelijke omstandigheden stierf.

1953; Na Stalins dood worden de Sovjet-Unie en de VS de grootste wereldmachten. Stalins opvolger Malenkow regeerde tot 1955. Zijn opvolgers waren Bulganin en Chroesjtsjov.

1953: Direct na de dood van Stalin in 1953 vindt er een massale amnestie plaats.De toenmalige KGB-chef Lavrenti Berija laat in een zeer korte tijd maar liefst een miljoen Russische gevangenen vrij, onder wie zware criminelen. Dit was bijna de helft van de gehele Russische gevangenispopulatie in die tijd. Vrijwel direct daarna kreeg de toenmalige Sovjet-Unie te maken met een enorme misdaadgolf.

1955 Het Oostblok sticht het Warschau-Pact.

In 1956 bracht de Sovjet leider Chroesjtsjov eerbetoon aan het stalinisme. Er werd propaganda gevoerd voor het vreedzame naast elkaar bestaan van socialistische en kapitalistische landen,"vreedzame coëxistentie", maar tegelijkertijd werd de Hongaarse opstand van 1956 bloedig onderdrukt.

1957: De sovjetleider Nikita Chroesjtsjov laat de Tsjetsjenen terugkeren naar hun land en de Tsjetsjeens-Ingoetsjeetse republiek wordt gesticht. Het gehele Tsjetsjeense volk en zijn buren, de Ingoetsjeten waren in 1944 door de sovjetdictator Josef Stalin naar Centraal-Azië gedeporteerd . Dit gebeurde wegens 'collaboratie' van sommige Tsjetsjeense bergstammen met de Duitse nazi-troepen. Tijdens deze deportaties kwamen tienduizenden Tsjetsjenenom om het leven.

De Sovjet Unie ontwikkelt succesvol een eigen ruimtevaartprogramma onder leiding van de Russische academicus en hoofdontwerper van ruimtevaartuigen Sergei Koroljev:

In 1957 vindt de lancering plaats van de eerste kunstmatige satelliet: de Russische Spoetnik 1(ontwerper: Sergei Koroljov)

1961: De eerste bemande vlucht rond de aarde wordt in 1961 in een Windveer door de USSR uitgevoerd. Juri Gagarin is met de "Wostok 1" de eerste mens in de ruimte.

1965: In 1965 verlaat de Sovjet-Russische astronaut Alexei Leonow z'n ruimteveer en zweeft als eerste mens vrij in het heelal dichtbij de aarde.

Vanaf 1958 wordt Chroesjtsjov alleenheerser, de binnenlandse politiek wordt geliberaliseerd. Ideologie wordt steeds belangrijker in het staatsapparaat.

1958: De Sovjet-Unie start onderhandelingen met China.

1960: Ideologische strijd tegen dissidenten: Pasternak.

1962: De Cubacrisis leidt bijna tot een derde wereldoorlog.

1962: Hard optreden tegen stakers in Novo-Tserkask

1964:Door spanningen om het binnenlandse beleid ontstaat er ontevredenheid tussen de partijgenoten over Chroesjtsjov; tijdens zijn vakantie wordt Brezjnev de nieuwe partijchef en Kossygin minister-president. Dit wordt in de Russische geschiedenis ook wel de "coup tegen Chroesjtsjov" genoemd.

In 1968 onderdrukt de Sovjet-Unie de hervormingen in Tsjecho-Slowakije door een militair ingrijpen.

Vooral in de jaren '70 verbeterde de relatie tussen de Sovjet-Unie en het Westen (b.v. afspraken over Berlijn 1971, SALT I.)

Ook in de jaren '70 verscherpt zich onder leiding van de toenmalige KGB-chef Andropov het ideologische conflict met China.

In diezelfde periode verhevigt zich de ideologische strijd tegen dissidenten (Solzjenitsin en Sacharov).

Er begint een machtsstrijd in het Kremlin.

1978: Juri Andropow, toenmalige chef van de KGB benoemt Michail Gorbatsjov tot "Secretaris" van het Centrale Comité van de Communistische partij van de Sovjet Unie.

In 1979 bezet de Sovjet-Unie Afghanistan, wat wereldwijd protesten uitlokt en de verhouding met het Westen verslechtert.

1980: Gorbatsjov wordt lid van het Politbureau met de hulp van Juri Andropov, toenmalige chef van KGB.

Na de dood van Brezjnev in 1982 werd Andropov Secretaris-Generaal en in 1983 Staatshoofd van de USSR. Onder het presidentschap van Ronald Reagan overwogen de VS de ontwikkeling van een strategisch ruimteschild (SDI). Dit bracht grote ongerustheid in de Sovjet-Unie omdat het evenwicht tussen de machtsblokken op die wijze grondig verstoord zou worden. Toen de Amerikanen bovendien toestemming kregen tot plaatsing van kernraketten in West-Europese landen begon de gevaarlijkste en spannendste tijd van De Koude Oorlog.

In 1982-1983: Juri Andropow bestrijdt corruptie en bureaucratie in het land en in de kringen van de machthebbers.

1984: Na dood van Juri Andropov wordt Tsjernenko Secretaris-Generaal van het Centraal Comité van de CPv.d.SU en Staatshoofd van de USSR. Zijn bewind staat bekend als een tijd van terughoudende politiek en pogingen tot herstel van het orthodoxe communisme. Ook begint nu de echte machtsstrijd in het Kremlin tussen de leden van het supermachtige Politbureau: Romanov en Aliev tegen Gorbatsjov en Sjevardnadse.

Exclusieve Partner van de Russische KvK in Nederland
Officiele Partner van de Russische KvK in Nederland
  AFORISME
Berouw is het dessert van het genieten.
W.Reichert
tramp
tramp naar boven  tramp
Adverteren | Contactinformatie | Over Rusnet | Zoeken in het web


eXTReMe Tracker
 Rambler's Top100 © 2003-2012 RusNet
Gemaakt door NeoNet