De Nederlands informatief & consulting center
Print versie. Published on site Rusnet.NL 21 mei 2003
Originalul: http://www.rusnet.nl/nl/encyclo/m/moldavie.shtml

Encyclopedie :: M :: Moldavie

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Z 

1. Inleidende gegevens
Naam land Republiek Moldova (Moldavië)
Naam landenmedewerker Rob Dekker
Afdeling DEU/OE
Datum Januari 2001
Standaardbronnen Als bronnen voor het landenoverzicht wordt zoveel mogelijk van de beschikbare interne gegevens van het Ministerie van Buitenlandse Zaken gebruik gemaakt.

Daarnaast zijn de (meest recente edities/cijfers van de) volgende bronnen gebruikt:

  • Algemene gegevens, Regional Surveys of the World, Europe Publicaties
  • Demografische gegevens, Human Development Report
  • Economische gegevens, Economic Intelligence Unit
  • Ontwikkelingsrelevante factoren, Human Development Report, UNDP
  • Handelsbetrekkingen met Nederland, CBS
  • Investeringscijfers, Nederlandsche Bank
Aanvullende bronnen Geen
2. Feitelijke en cijfermatige gegevens
2.1 Algemene gegevens
Oppervlakte 33.843 km2 (0,99 x Nederland)
Hoofdstad Chisinau
Inwonertal 4.430.654 (2000)
Bevolkingsdichtheid 128 inwoners per km2
Godsdienst Oosters Orthodox 98,5%; Joods 1,5%; enige Baptisten (1995)
Taal Moldavisch (Roemeens), Russisch, Gagauzisch
Nationale feestdag(en) 1 januari (Nieuwjaar), 7-8 januari (Kerstmis), 8 maart (Int. Vrouwendag), Goede Vrijdag, 9 mei (Dag van de Overwinning Herdenking)
Klimatologische gesteldheid Hete zomers, gematigde winters (continentaal)
2.2 Staatkundige gegevens
Staatshoofd President Vladimir Voronin
Premier Premier Vasile Tarlev
Minister van Buitenlandse Zaken Nicolae Cernomaz
Minister van Economische Zaken Andrei Cucu
Staatsvorm Republiek
Parlement 101 zetels, waarvan:Communistische Partij 40, Democratische Conventie 26, Blok voor een Democratisch en Welvarend Moldova 24,Partij van Democratische Krachten 11
2.3 Demografische gegevens
Natuurlijke bevolkingsgroei -0.0% per jaar (2000)
Geboorten (per 1000 inwoners) 12.86 (2000)
Overlijdens (per 1000 inwoners) 12.58 (2000)
Levensverwachting 64.45, 69.22 (v), 59.92 (m)
2.4 Economische gegevens
BBP US$ 1,3 miljard (2000)
Economische groei BBP groei: -4.4% (1999), -1.5% (2000)
BBP per capita US$ 361 (2000)
Inflatie 39.3% (1999), 32.0%, (2000)
Beroepsbevolking per sector Landbouw en visserij 42,1%, Industrie 15,0%, Bouwnijverheid 4,2%, Handel en Diensten10%, Overheid en overige 28,4%
Werkloosheid 2.0% (2000; officiële cijfer)
Uitvoer US$ 500 miljoen (2000)
- belangrijke producten Voedsel, textiel, machines en apparatuur
- belangrijkste partners Rusland, Roemenië, Duitsland, Oekraïne, Italië
Invoer US$ 761.2 miljoen (2000)
- belangrijke producten Mineralen en brandstof, machines en apparatuur, textiel, chemische producten
- belangrijkste partners Rusland, Roemenië, Oekraïne, Duitsland, Italië, Wit-Rusland
Valuta Moldavische leu (meervoud lei, afgekort Mdl); 1US$=12.298 mdl
Buitenlandse schuld US$ 0.9 miljard (2000)
Debt-service ratio 12.0% (2000)
Saldo handelsbalans US$ 123.1 miljoen tekort (2000)
Lopende rekening betalingsbalans US$ 113.2 miljoen tekort (2000)
2.5 Ontwikkelingsrelevante indicatoren
Groeisectoren Landbouw
Energiesituatie Moldova is bijna voor 98% afhankelijk van geïmporteerde energiebronnen.
Human development index 0,700 / 102e op de ranglijst (1998)
Human poverty index Niet beschikbaar
Gender-related development index 0.697 / 81e op de ranglijst (1998)
% inwoners dat leeftijd van 40 niet haalt Niet beschikbaar, 25.3% van de bevolking haalt de leeftijd van 60 niet
Alfabetisering 98.6% (1998)
% mensen met toegang tot veilig drinkwater 63% (1994), recentere cijfers niet beschikbaar
% mensen met toegang tot gezondheidszorg 100% (1995), recentere cijfers niet beschikbaar
% kinderen tot 5 jaar met ondergewicht Onbekend
2.6 Betrekkingen met Nederland
Hr. Ms. Ambassadeur mr. O.W.C. Hattinga van 't Sant (te Kiev, sinds 18 december 1997)
Geaccrediteerde ambassadeur in Nederland Dhr. Ion Capatina (te Brussel, sinds 30 januari 1998)
Postennetwerk Ambassade te Kiev, Honorair Consul te Chisinau: dhr. Ph. R. Meerloo (sinds 1 maart 1997)
Nederlandse gemeenschap Enkele tientallen staatsburgers
Gemeenschap in Nederland Enkele tientallen staatsburgers
2.7 Handelsbetrekkingen met Nederland
Nederlandse uitvoer fl. 47,97 miljoen (1998)
- belangrijke producten Garens, weefsels, organische chemische (verf-)stoffen, groenten en fruit, alcoholhoudende dranken
Nederlandse invoer fl. 12,99 miljoen (1998)
- belangrijke producten Grotendeels kleding, verder alcoholhoudende dranken, groenten en fruit, andere voedingsmiddelen
Investeringen vanuit Nederland Onbekend
Investeringen in Nederland Onbekend
3. Beschrijvende kenschets
3.1 Geschiedenis
De naam Moldova of Moldavië is dezelfde als die van het 15e eeuwse prinsdom dat een belangrijke regionale macht was. Het stond later onder Ottomaanse invloed, waarna het in 1812 tussen het Russische en het Ottomaanse Rijk werd verdeeld. Het oostelijke gebied werd Russisch onder de naam Bessarabië, het westelijke deel bleef Ottomaans en ging later op in Roemenië.

In 1940 werd Roemenië gedwongen om Bessarabië en de noordelijke Boekovina aan de Sovjet-Unie over te dragen als gevolg van het Molotov-Ribbentrop Pact.

De Boekovina, zuid-Bessarabië en een deel van de Moldavische Autonome Socialistische Sovjetrepubliek (ASSR) werden opgenomen in de Oekraïense Socialistische Sovjetrepubliek (SSR), de rest van de Moldavische ASSR en Bessarabië werden omgevormd tot de Moldavische SSR. Gedurende de Sovjettijd werden de banden met Roemenië zoveel mogelijk doorgesneden.

Gorbatsjov's "perestrojka" zorgde voor herstel van de rechten van de etnische Roemenen, maar de andere bewoners, samen goed voor zo'n 35% van de bevolking, verzetten zich hiertegen. Met name de in meerderheid Russische en Oekraïense bevolking ten oosten van de Dnjestr en de etnisch-Turkse Gagaoezen in het zuiden en verweerden zich, mede uit angst voor aansluiting van Moldova bij Roemenië.

De uitroeping van een onafhankelijk Transdnjestrië in 1990 leidde tot gevechten in het gebied in 1991. De opstandelingen gebruikten hierbij wapens van het nog in Transdnjestrië aanwezige restant van het Russische 14e leger terwijl andere Russische eenheden als 'peacekeepers' optraden. Hoewel Transdnjestrië net als Gagaoezië vergaande autonomie is aangeboden, is de Transdnjestrische "overheid" niet bereid het gezag van Chisinau te aanvaarden.

De opstelling van het Russische parlement hierin en de voortdurende aanwezigheid van Russische legereenheden en wapenvoorraden in Transdnjestrië spelen daarin een belangrijke rol. Het onopgeloste conflict is een belemmering voor het economisch herstel van Moldova, temeer daar een groot deel van de industriële productiecapaciteit zich bevindt in het omstreden gebied.

3.2 Staatsinrichting
Moldova heeft zich in 1991 onafhankelijk verklaard van de Sovjet-Unie. De grondwet van 1994 heeft vastgelegd dat het land een onafhankelijke, neutrale republiek is. Het parlement heeft één kamer van 101 leden die elke vier jaar rechtstreeks worden gekozen op basis van proportionele representatie met een kiesdrempel van 4%. In juli 2001 nam het parlement een grondwetswijziging aan die bepaalt dat de president niet langer rechtstreeks door het volk maar voortaan door het parlement wordt gekozen en bovendien een voornamelijk ceremoniële functie vervult.

De culturele en etnische diversiteit van Moldova wordt expliciet erkend en is de basis voor de speciale status van Gagaoezië en Transdnjestrië. De Gagaoezen kiezen een Volksassemblee en een uitvoerend comité (lokale regering), dat wordt geleid door een Bashkan (gouverneur). Over een vergelijkbare regeling voor Transdnjestrië is nog geen overeenstemming bereikt.

3.3 Binnenlandse politiek
De binnenlandse politieke discussie wordt gedomineerd door twee thema's. Het eerste betreft de feitelijke afscheiding van de districten ten oosten van de Dnjestr. De meerderheid van de bewoners van dit gebied is van Russische of Oekraïense afkomst. Onder andere uit angst voor een mogelijke aansluiting van Moldova bij Roemenië ontstond in 1990 een afscheiding, waarna in 1991-1992 een gewapend conflict uitbrak. Het staakt-het-vuren dat daarop volgde, houdt nog steeds stand. De onderhandelingen, waaraan Rusland, Oekraïne en de OVSE als bemiddelaars deelnemen, slepen zich al jaren voort.

Tijdens de OVSE-Top in Istanboel op 18-19 November 1999 verklaarde Rusland zich gecommitteerd aan de terugtrekking van de in Transdjnestrië aanwezige Russische wapens en troepen in 2001 resp. 2002. De vooruitgang is tot dusver echter minimaal. Het tweede belangrijke thema is de toestand van de economie. Meer dan in andere landen zijn de opeenvolgende Moldavische regeringen voortvarend te werk gegaan met economische hervormingen (zie ook: Economische situatie).

Het door Agrariers, Communisten en Socialisten gedomineerde parlement slaagde er echter in veel voorstellen te torpederen. Op 20 maart 1998 zijn verkiezingen gehouden, waarbij de Agrariers en Socialisten veel verloren en de Communisten 40 zetels veroverden. Een coalitie van centrum- en liberale partijen o.l.v. Ion Ciubuc verkreeg op 21 mei 1998 het vertrouwensvotum van het parlement. In februari 1999 kwam de regering-Ciubuc echter ten val en werd op 12 maart 1999 opgevolgd door een hervormingsgezinde regering o.l.v. MP Ion Sturza.

Dit kabinet genoot de steun van de internationale financiële instellingen maar kwam in november 1999 eveneens ten val over de kwestie van privatisering van de tabaks- en wijnindustrie. Op 21 december 1999 trad een regering o.l.v. Dumitru Bragish aan. Bragish was vice-minister van Economische Zaken onder Sturza en staat bekend als hervormingsgezind.

Mensenrechten

Moldova heeft een op Europese leest geschoeide wetgeving ingevoerd, waarin onder andere de scheiding der machten geregeld is. Met name het Constitutionele Hof stelt zich onafhankelijk op van de regering, die zich op haar beurt steeds gehouden heeft aan uitspraken van het Hof. Op uitvoerend niveau worden echter incidenten gerapporteerd (mishandeling van verdachten en gedetineerden door de politie, het in de gaten houden van politici door veiligheidstroepen, ongeautoriseerd afluisteren, zonder bevel huiszoekingen plegen.

De omstandigheden waarin gedetineerden zich bevinden zijn slecht. De grondwet maakt het mogelijk dat politieke partijen en de pers worden beperkt in hun activiteiten, maar hiervan is tot nog toe geen gebruik gemaakt. De sociale discriminatie tegen vrouwen duurt voort. De grondwet geeft ouders het recht de taal van opvoeding van hun kinderen te kiezen. Betrekkelijk omvangrijke, maar slecht verifieerbare, schendingen van mensenrechten worden gemeld uit Transdnjestrië.

Met name de persvrijheid wordt beperkt door het onder druk zetten van het enige onafhankelijke televisiestation. Het werd kiezers in dit gebied vrijwel onmogelijk gemaakt te stemmen bij de landelijke verkiezingen in 1994 en 1998. Medewerkers van het Internationale Rode Kruis wordt toegang geweigerd tot sommige gevangenen. Medewerkers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) kunnen wel reizen, maar krijgen vaak geen toegang tot bepaalde plaatsen.

In 1992 is Moldova lid geworden van de VN en de OVSE en het werkt met deze organisaties samen, net als met het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) ter plaatse. Er bestaan in Moldova diverse mensenrechtenorganisaties, waaronder een afdeling van Helsinki Watch, die alle zonder bemoeienis van de autoriteiten kunnen functioneren ter plekke.

Sociale situatie

Moldova had begin jaren '90 een productiepeil per hoofd van de bevolking dat op slechts 80% van het Sovjet-gemiddelde lag. Mede dankzij het feit dat meer dan 50% van de bevolking op het platteland woont, was en is de voedselvoorziening geen probleem. Als gevolg van de scherpe daling van de reële lonen in en na 1992 zijn de leefomstandigheden ernstig verslechterd. Dit komt tot uitdrukking in de demografische cijfers (zie aldaar) en in het voorkomen van ziekten als cholera en difterie, die samenhangen met een verslechterende gezondheidszorg.

Het systeem van sociale zekerheid is in Moldova niet ver ontwikkeld. Zo ontvangt naar schatting slechts eenderde van alle werklozen een werkloosheidsuitkering. Daarnaast is sprake van een grote verborgen werkeloosheid. Als gevolg van sluitingen en privatiseringen van onrendabele staatsbedrijven neemt de geregistreerde werkloosheid toe. Een groot sociaal probleem wordt gevormd door achterstanden in betalingen van salarissen en pensioenen. In 2000 slaagde de regering-Bragish erin deze grotendeels weg te werken.

De bevolking wordt voor tweederde uitgemaakt door etnische Moldaviërs, voor 13% door Russen en voor 13% door Oekraïners. In het zuiden van het land wonen Gagaoezen, een christelijk Turks volk. De Moldaviërs zijn voor het overgrote deel Orthodox-christelijk, waarbij in het algemeen de Moskouse patriarch, maar door een minderheid de patriarch van Boekarest als religieus leider wordt erkend.

3.4 Economische situatie
Moldova is voor zo'n 60% van zijn BBP afhankelijk van landbouw- en aanverwante producten. Een andere belangrijke sector is de textielindustrie. De moeizame transitie van een plan- naar vrijemarkteconomie werd in de afgelopen jaren nog verergerd door enkele misoogsten en het vrijwel tot stilstand komen van de productie in het afgescheiden Transdnjestrië, waar zich veel industrie bevindt. In Moldova zelf wordt vrijwel geen energie opgewekt en het land is daarmee afhankelijk van buitenlandse leveranciers m.n. van Rusland. Sinds enige jaren spreidt men het risico door niet meer uitsluitend in Rusland, maar ook in Roemenië en Centraal-Azië in te kopen.

De stabilisering van de Moldavische economie begon in 1993 en verliep aanvankelijk voorspoedig. De onafhankelijke centrale bank wist de inflatie terug te dringen van 1500% in 1993 naar 11,2% in 1997. In 1995 werd de leu volledig convertibel. Na jaren van krimp groeide de economie in 1997 met 1,6% BBP. Het uitbreken van economische crisis in Rusland in 1998 gooide echter roet in het eten. De leu devalueerde sterk en de inflatie liep op naar 18,2% in 1998 en kwam in 1999 uit op 32%. In 1998 kromp de economie met 6,5% BBP, in 1999 was dat 4,4%. De vooruitzichten voor de komende jaren blijven somber.

De budgetdiscipline is redelijk; het begrotingstekort bedroeg 3,5% in 1998. Onder invloed van de economische crisis werd het tekort over 1999 echter verhoogd van 2% naar 4,7% BBP. Het economisch programma van de regering-Bragish is een voortzetting van het programma van de regering-Sturza. Bragish is gecommitteerd aan voortzetting van de structurele hervormingen die eerder vertraging opliepen. Hij slaagde erin het parlement te bewegen tot aanname van moeizame economische wetgeving.

Hierdoor kon Moldova in december 2000 overeenstemming bereiken met het IMF en Wereldbank over de hervatting van financiële steunprogramma's. Deze waren sinds de val van de regering-Sturza opgeschort geweest. De werkloosheid bedraagt officieel slechts enkele procenten, maar ligt in werkelijkheid waarschijnlijk rond de 15%. Mede als gevolg van de achterstanden in de betalingen van pensioenen en salarissen is de reële koopkracht sterk gedaald. Hierdoor, en door de schulden aan de buitenlandse energieleveranciers, is de omvang van de ruilhandel sterk toegenomen.

3.5 Milieubeleid
Moldova draagt de sporen van enkele decennia intensieve Sovjet-landbouw. Met name de grootschalige toepassing van bestrijdingsmiddelen heeft veel schade toegebracht, maar ook is sprake van erosie, die in begin 1998 tot plaatselijke landverschuivingen leidde. Er is geen joint implementation programma met Moldova.
3.6 Buitenlands beleid en veiligheidsbeleid
Enige jaren geleden is gekozen voor een strikt neutrale opstelling ten opzichte van andere landen. Zo is Moldova wel lid van het Gemenebest van Onafhankelijke Zaken (GOS), maar neemt geen deel aan het veiligheidspolitieke overleg daarin. Het is verder lid van het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank, de European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) en staat op de nominatie in 2001 lid van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) te worden. In de buitenlandse relaties dient rekening te worden gehouden met interne politieke gevoeligheden.

Zo werden zowel met Roemenië als met Rusland afspraken gemaakt over militaire samenwerking. Verder wordt deelgenomen aan het Partnership for Peace programma, maar heeft men laten weten noch op korte, noch op lange termijn het NAVO-lidmaatschap te ambiëren. De relatie met Rusland is goed te noemen, hoewel een regeling ten aanzien van de terugtrekking van Russische eenheden uit Transdnjestrië op zich laat wachten. Met Roemenië en Oekraïne is een akkoord gesloten over regionale samenwerking op het gebied van de handel.

3.7 Betrekkingen met de EU
Met Moldova is in 1994 een Partnerschaps- en Samenwerkingsakkoord getekend, dat op 1 juli 1998 inwerking is getreden. De Europese Unie voert verder een TACIS-programma uit in Moldova, o.a. gericht op de landbouwsector. De Moldavische autoriteiten geven sinds medio 1997 aan dat een Associatie-akkoord en, uiteindelijk, lidmaatschap van de Unie "strategisch doel van het buitenlands beleid is". Door de EU is hierop steeds terughoudend gereageerd; men geeft voorrang aan het benutten van alle mogelijkheden die het Partnerschaps- en Samerwerkingsakkoord biedt.
4. Nederlandse betrekkingen/beleid
4.1. Betrekkingen met Nederland
De relaties tussen Nederland en Moldova zijn goed. Ondanks het feit dat beide landen geen strategisch belang voor elkaar vormen, is er wel het besef dat beiden voordeel kunnen halen uit samenwerking. Met name het landbouwpotentieel van Moldova is interessant voor het Nederlandse bedrijfsleven. Op dit moment maken een aantal Nederlandse kledingfabrikanten gebruik van de productiefaciliteiten in Moldova.

Moldova is een kiesgroepland van Nederland in Wereldbank en IMF en in dat kader is in de periode 1993-1998 in totaal NLG 37 miljoen aan programmahulp verstrekt. Voor 1999-2000 zegde Nederland USD 10 miljoen aan betalingsbalanssteun toe. De succesvolle pogingen om Moldova op de DAC-1 lijst van de OESO geplaatst te krijgen hebben veel goodwill gekweekt, evenals de activiteiten van Nederlanders ter plaatse die werkzaam zijn voor UNDP en de OVSE.

Nederland spant zich in om in NAVO-, EU- en OVSE-verband intensievere relaties met Moldova aan te gaan. De OS-relatie bestaat al enige jaren (zie aldaar). Voor de geldende verdragen van Nederland met Moldova: zie aldaar.

Nederland onderzoekt momenteel op welke wijze een bijdrage kan worden geleverd, in samenwerking met andere EU-partners, aan de terugtrekking van Russische eenheden en wapenvoorraden uit Moldova.

4.2. Bezoeken
Bezoeken aan Moldova zijn gebracht door staatssecretaris mw. Van Dok van Buitenlandse Handel, in 1997, en door Minister Zalm van Financien in 1996, beide vergezeld door vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Op 3 juli 2000 bracht Minister Van Aartsen van Buitenlandse Zaken een bezoek aan Chisinau.
4.3. OS-activiteiten
Moldova figureert sinds 1 januari 1997 op de DAC-1 lijst van de Development Assistance Committee van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Dat betekent dat Moldova een erkend ontwikkelingsland is.

Moldova komt niet voor op de 17+4 lijst maar komt wel in aanmerking voor GMV-projecten (goed bestuur, mensenrechten en vredesopbouw). Voor 2000 bedroeg het budget NLG 2,5 miljoen. De lopende projecten zijn alle door multilaterale organisaties geïnitieerd, waarbij in de uitvoering ook Nederlandse organisaties actief zijn als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Leidse Centrum voor International Legal Cooperation. De VNG ondersteunt lokale overheden door training van ambtenaren en de Leidse organisatie werkt aan aanpassingen van de Moldavische wetgeving.

Gemotiveerd door de precaire sociaal-economische omstandigheden in Moldova besloot Nederland in 2000 tot co-financiering over de periode 2000-2005 met US$ 10 miljoen van het Health Investment Fund Project van de Wereldbank dat zich richt op de hervorming van de gezondheidszorg.

De Nederlandse donorsteun en ontwikkelingshulp aan Moldova wordt gefinancierd uit de zgn. Balkanfondsen die in het kader van het Stabiliteitspact ter beschikking zijn gesteld. Hieruit wordt tevens het tevens het PSO-programma voor Moldova gemedefinancierd. Vanaf 1997 wordt een PSO-programma door EZ uitgevoerd ter omvang van fl. 3 miljoen per jaar. In 2000 is dit budget verhoogd naar fl. 8 miljoen per jaar.

Nederland stemde in september 1997 in met de planning van een structurele aanpassingslening (SAL-II). De in december 1997, tijdens de vergadering van de Consultatieve Groep van de Wereldbank te Parijs, toegezegde NLG 5 miljoen co-financiering voor 1998 werd verhoogd naar NLG 12 miljoen als gevolg van de economische crisis in Rusland en is tot uitkering gekomen als onderdeel van de tweede tranche van SAL-II. In 1999 zegde Nederland US$ 10 miljoen toe als bijdrage aan de tweede tranche van het structurele aanpassingskrediet (SAC) van de Wereldbank. Volgend op de val van de regering-Sturza werd deze betalingsbalanssteun opgeschort maar kon eind december 2000 alsnog worden uitgekeerd.

4.4. Activiteiten Nederlandse posten
Nederland probeert in samenwerking met andere OVSE-landen een bijdrage te leveren aan de terugtrekking van Russische troepen, wapens en munitie uit Moldova. Hiertoe werd in 2000 fl. 300.000 toegezegd aan het OVSE Voluntary Fund waaruit de opruiming van wapens wordt gefinancierd. De OS-projecten zijn aan HMA Kiev gedelegeerd. Mede met het oog hierop is de personeelsbezetting van de post recentelijk uitgebreid. In de politiek-economische rapportage wordt bijzondere aandacht worden besteed aan het Transdnjestrische probleem, de macro-economische situatie en de pogingen van Moldova zich meer op de EU te richten in het buitenlands beleid.
4.5. EVD activiteiten
De EVD ontplooit geen specifieke activiteiten ten aanzien van Moldova. Wel is op de EVD internet-site (www.evd.nl ) specifieke informatie te vinden over zakendoen in en met Moldova.
4.6. Exportfinanciering
Zie voor het meest recente NCM-landenbeleid (www.ncm.nl ).

Voor Moldavië is de SENO-faciliteit beschikbaar, hiermee kunnen lease- en koopovereenkomsten m.b.v. exportkredietverzekering gedekt worden.

Het ministerie van Economische Zaken kent een aantal generieke regelingen voor investeringsfaciliteiten (IOM), haalbaarheidsstudies (PESP), rentesubsidies (BSE), starters op buitenlandse markten (PSB), herverzekering van investeringen (RHI). Meer informatie is te vinden op de internetsite van EZ (www.minez.nl).

4.7. Verdragen met Nederland
Onder dit kopje staan de belangrijkste verdragen met Nederland opgenomen. Voor het volledige overzicht van verdragen kunt u (voor internet t.z.t.) het "see-also" raadplegen.

Verdrag inzake de bevordering en de wederzijdse bescherming van investeringen (Investeringsovereenkomst);
getekend 26-09-1995, in werking getreden 01-05-1997

Verdrag inzake internationaal vervoer over de weg (Transportovereenkomst);
getekend 29-10-1996, in werking getreden 01-12-1997.

Tijdens het bezoek aan Chisinau van de Minister van Buitenlandse Zaken op 3 juli 2000 werd een bilateraal Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen getekend. Deze werd op 17-12-00 door Nederland geratificeerd.

Momenteel wordt onderhandeld over een Verdrag inzake technische en financiële samenwerking (Belastingvrijstelling t.a.v. economische en ontwikkelingsprojecten). Er is momenteel geen geldige Overeenkomst betreffende luchtdiensten tussen en over de onderscheiden grondgebieden (luchtvaartovereenkomst).

Van de volgende verdragen met de Unie van Socialistische Sovjet-Republieken is in overleg met de Moldavische autoriteiten bepaald dat zij rechtsgeldigheid behouden (Gezamenlijke Verklaring d.d. 29 oktober 1996):

Overeenkomst inzake de culturele samenwerking;
getekend 14-07-1967, in werking getreden 17-03-1970

Overeenkomst inzake de handelsscheepvaart;
getekend 28-05-1969, in werking getreden 14-09-1971

Overeenkomst inzake de samenwerking op het gebied van het wetenschappelijk landbouwonderzoek;
getekend 18-05-1970, in werking getreden 14-09-1971

Veterinaire overeenkomst;
getekend 19-02-1979, in werking getreden 04-06-1984

Tussen de EU en Moldova is een Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst gesloten, die in september 1997 door Nederland is geratificeerd en op 1juli 1998 in werking is getreden.

4.8 Ambtsberichten
Onder dit kopje staan de belangrijkste conclusies van de beschikbare ambtsberichten per laatste updatedatum opgenomen. Voor de meest actuele en volledige tekst van ambtsberichten kunt u (voor internet t.z.t.) het "see-also" raadplegen.
N.v.t.
4.9. Beleidsnotities
Geen
4.10. Kamervragen
Onder dit kopje staan de belangrijkste kamervragen opgenomen. Voor het volledige overzicht van kamervragen kunt u (voor internet t.z.t.) het "see-also" raadplegen.

Naar aanleiding van de afsluiting van het Partnerschaps- en Samenwerkingsverdrag van de EU met een aantal voormalige Sovjetrepublieken, zijn in mei 1997 door de Vaste Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties ook enige vragen over Moldova gesteld. De VVD vroeg zich af hoe de uitvoering van het verdrag is geregeld, aangezien Moldova bestaat uit twee delen die nauwelijks met elkaar overweg kunnen. De RPF informeerde naar de voortgang in het Transdnjestrische conflict.

Bron: Info MBZ Nederland

Last update: 21.05.2001