De Nederlands informatief & consulting center
Print versie. Published on site Rusnet.NL 28 augustus 2003
Originalul: http://www.rusnet.nl/nl/encyclo/m/moderne_tijd.shtml

Encyclopedie :: M :: Moderne tijd in Rusland

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Z 

1801: Paul I wordt vermoord door officieren en zijn eigen zoon Alexander I (de liefste kleinzoon van Katharina de Grote).

Alexander I (1801-25) wordt Tsaar van Rusland

1807: Vrede van Tilsit. De deelname van Rusland aan het Continentaal Stelsel maakt veroveringsoorlogen mogelijk:

1809: verovering van Finland.

1812: verovering van Bessarabië.

1813: Verovering van Noord-Azerbeidzjan.

1812: Grote Vaderlandse Oorlog tegen Frankrijk:

24.06.1812: Napoleon I trekt Rusland binnen.

Eind juni 1812: Slag bij Smolensk.

1812: onder leiding van de Russische maarschalk Michail Koetoezov krijgt de Russisch-Franse oorlog een nieuwe wending.

5.10.1812: Bij slag aan de Borodino mislukt de poging van Napoleon I om Rusland te veroveren.

1815: Rusland neemt deel aan bevrijdingsoorlogen in Europa.

1815: Het Wener Congres stelt een voor Rusland gunstige herindeling van Europa op.

1815: In de Heilige Alliantie van 1815 was de Russische tsaar Aleksander I het hoofd van de restauratie in Europa.

1825:Na dood van Aleksander I wordt Nikolaas I (1825-55) tsaar van Rusland. Hij probeert autocratie en staatsbestuur te vestigen.

14.12.1825: Opstand van de Dekabristen

1830: Opstand van Polen.

1853-1856: Het gevecht om de gebieden van het uiteengevallen Turkije leidt tot de Krimoorlog van 1853-56 tegen Frankrijk, Engeland en Turkije; Rusland verliest.

Toenemende crisis over het systeem van lijfeigenschap.

1855-81: De Russische Tsaar Alexander II wordt tot hervormingen gedwongen en moet in 1861 het begin van de opheffing van de lijfeigenschap toestaan.

1856: bij de kroning van Alexander II krijgen de Dekabristen gratie.

1861: De lijfeigenschap wordt opgeheven.

1865-1895: Verovering van Midden-Azië.

In het midden van de 19e eeuw maakt de legendarische Imam Shamil gebruik van de islam om de bergstammen in Dagestan en Tsjetsjenië te verenigen tot een formidabele strijdmacht tegen Rusland. Zijn doel is een geheel op Allah gerichte moslimstaat te creëren, maar uiteindelijk wordt hij verslagen door de Russen.

1877-1878: Russisch-Turkse oorlog, bevrijding van Bulgarije.

1881: Na twee eerdere mislukte pogingen wordt de Russische Tsaar Aleksander II door een bomexplosie van de terroristische arbeidersbeweging "Wil van het volk" vermoord.

De XIXde eeuw wordt met recht de Gouden eeuw van de Russische cultuur genoemd: A.Poesjkin en A. Griboedov , Aivozovski en Repin, Gogol en Lermontov, Levitan en Surikov, L.Tolstoi en A.Ostrovski, N.Nekrasov en F.Dostojevski, Turgenjev en Borodin, P.Tsjaikovski en M. Glinka, Rimski-Korsakov en Dragomizjski, Dankzij hen raakt de Russische kunst, literatuur en muziek overal bekend.

In de jaren 70 van de 19de eeuw ontstaan de eerste proletarische organisaties (Gertsen, Belinskiy, Tsjernysjevski hadden hiervoor de theoretische basis gelegd).

Onder Alexander III (1881-1894) brak er een tijd aan van zeer sterke reactionaire krachten; in de buitenlandse politiek ontstond een afkeer van Duitsland, en er vond een toenadering tot Frankrijk plaats.

In de jaren 70 neemt de invloed het marxisme op de groei van de arbeiderspartijen in Rusland toe.

1894: De laatste tsaar, Nikolaas II bestijgt de troon.

1895: Wladimir Lenin organiseert de Petersburgse 'strijdersbond tot bevrijding van de arbeidersklasse'.

1896: Massamoord bij "Hodynka" tijdens de troonroute van Nicolaas II.

1894-1917: Onder Nikolaas II neemt Rusland deel aan de imperialistische politiek van China, die tot oorlog leidde tussen Rusland en Japan (1904/05). Rusland verliest deze oorlog.

1905-1907: Met de Petersburgse Bloedzondag in 1905 begon de eerste Burgelijk-democratische revolutie.

1905: Er wordt een volksvertegenwoordigend Parlement (Doema) opgericht.

1906: Hervormingen van Stolypin.

1907-1910: Stolypinse reactie.

1914: Deelname van Rusland aan de Eerste Wereldoorlog aan de kant van de "Entente" (Engeland en Frankrijk); dit leidt tot zware nederlagen.

1915: Periode Rasputin.

Februari1917: Tweede Russische revolutie onder naam Burgerlijk-liberale Februarirevolutie. In de Februarirevolutie van 1917 kwam het tsarendom ten val. Rusland wordt een republiek onder leiding van een Tussentijdse regering met Aleksander Kerenski als minister-president.