De Nederlands informatief & consulting center
Print versie. Published on site Rusnet.NL 28 augustus 2003
Originalul: http://www.rusnet.nl/nl/encyclo/m/mir.shtml

Encyclopedie :: M :: Mir, Ruimtestation

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Z 

Mir (Russ. Voor vrede). Is een bemand Russisch ruimtestation dat op 19-2-1986 in een baan om de aarde is gebracht. De baanregulering van het station en de koppelingsmanoeuvres van de vrachttransporteur "Progress" en van het bemande ruimtevoertuig "Sojus-TM" worden door het verkeerscentrum ZUP in Kaliningrad gecontroleerd.

De Rus Juri Romanenko beschikt over het wereldrecord met 326 dagen in het heelal. Het langste oponthoud in de ruimte ooit, komt op naam van de Rus Waleri Poljakow met 439 dagen in het Russische ruimtestation Mir.

Technische gegevens:

Heeft een basisblok met een lengte van 13 m, een aangekoppelde module "Quant" die ingeschakeld wordt bij astronatuurkundige proeven, "Kristall" die gebruikt wordt bij de materiaalwetenschappelijke proeven, en de "Quant 2" die zorgt voor de extra uitrusting.

Het totaalgewicht van het station bedraagt 90 t en het maakt een omloopbaan van ca. 400 km.

Het aantal kosmonauten schommelt tussen 2 en 6.

MIR - Is het Russische ruimtestation dat oorspronkelijk voor een onderzoeksperiode van vijf jaren ontworpen werd.

In 1997 vierde het reeds z'n elfde verjaardag. Toch gaf dit geen reden tot feestvreugde aangezien het in feite ging om een heus rampenjaar dat iedereen aanzette tot naden ken. In februari, bijvoorbeeld, vatten de Luchtfilters vlam en versperde het vuur de oorspronkelijk voorziene vluchtweg in het station. Dan, in maart van 1997, waren er voor het eerst problemen met de zuurstofvoorziening en in april tekortkomingen aan de klimaatregeling zodanig dat het ruimtestation tijdelijk sterke gelijkenis vertoonde met een sauna. Op 25 juni van 1997 gebeurde het ernstigste ongeval toen bij een handmatig uitgevoerde koppelmanoeuvre met het onbemande vrachttoestel Progress de aangebouwde spectrometer evenals een zonnepaneel zwaar werden beschadigd. Het gevolg was een druk- en zuurstofverlies en een elektriciteitsafname van 40%.

De bemanning van deze missie, de Russen Wassili Ziblijew en Alexander Lasutkin en de Amerikaan Micnael Foale, slaagden erin de catastrofe te beperken en hoefden zodoende het ruimtestation niet op te geven.

De reparatiewerkzaamheden verliepen echter niet geheel naar wens en de volgende ernstige pech deed zich voor door toedoen van een kosmonaut, die op 17 juli 1997 per ongeluk een kabel uit de computer trok - en daarmee de stroomvoorziening van het ruimtestation gevoelig verstoorde. Hierdoor kon het contact met de aarde alleen nog via de ruimtecapsule "Sojus" verlopen.

Deze opeenvolging van pech ging niet ongemerkt aan de bemanning voorbij, en in het bijzonder niet aan commandant Ziblijew. Wegens de stress waaraan de huidige bemanning reeds was blootgesteld, werd er besloten dat de reparatiewerkzaamheden pas door de nieuwe bemanning uitgevoerd zouden worden.

Op 5 augustus 1997 startte men met het herstelwerk. Precies op deze dag kwam de melding dat de tweede zuurstofgenerator uitgevallen was. Op 7 augustus van 1997 koppelde het ruimteveer dat de nieuwe bemanning bevatte, m.n. de kosmonauten Anatoli Solowjow en Pawel Winogradow, zich vast aan Mir.

De twee hadden de opdracht meegekregen de levensduur van het project nog te verlengen. Het politieke systeem en de daaruit voortvloeiende financiële mogelijkheden van de voormalige nr. I onder de ruimtevaartnaties zijn zodanig veranderd dat het einde van het Mir-station gelijk zou staan met het einde van de Russische ruimtevaart.

Het belang van Mir bestaat erin dat ze als testobject fungeert voor het internationale ruimtestation "Alpha" dat men zou willen bouwen.

Op 12 augustus 1997 stond president Jeltsin nog eens 185 miljoen DM toe aan de ruimtevaart. Dit geld is vooral bedoeld voor de bouw van de Russische module van het internationale ruimtestation die in het jaar 1998 was gelanceerd.

Na ruim dertien jaar vrijwel continu bewoond te zijn geweest, wordt het Russische ruimtestation Mir in juli 1999 verlaten. Komend voorjaar in het jaar 2000 verbrandt het zwevende laboratorium in de dampkring. Tijd om de balans op te maken. Maar hoe meet je het succes van een ruimtestation?

Na ruim 76 000 rondjes om de aarde is het einde van het Russische ruimtestation Mir nabij. Maar hoe laat je 140 000 kilo metaal op een veilige plek neerkomen?

De krant materialen: