De Nederlands informatief & consulting center
Print versie. Published on site Rusnet.NL 28 augustus 2003
Originalul: http://www.rusnet.nl/nl/encyclo/m/marx.shtml

Encyclopedie :: M :: Marx, Karl

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Z 

Karl Marx (geb. 5.5.1818 in Trier, gest. 14.3.1883 in Londen), samen met Engels stichter van het wetenschappelijk socialisme of marxisme

Marx studeerde rechten, geschiedenis en filosofie. Tussen 1842 en 1843 werkte hij als redacteur van de "Neue Rheinische Zeitung". Hij maakte zich los van de kring van jong-heqelianen en bekeerde zich tot het materialisme. In 1844 nam hij de wijk naar Parijs na herhaalde aanvaringen met de Pruisische autoriteiten.

In Parijs verzorgde Marx een aantal publicaties en ving hij een diepgaande studie van economische theorieën aan. Tussen 1847 en 1848 schreven Marx en Engels in opdracht van de Communistenbond het Manifest van de Communistische Partijen. Tijdens de Franse revolutie van 1848-1849 verbleef Marx achtereenvolgens in België, Frankrijk en Duitsland. Toen de revolutie mislukte, vertrok hij naar Londen waar hij tot aan zijn dood verbleef.

Marx' jaren in Londen werden gekenmerkt door grote financiële moeilijkheden. Grotendeels dankzij de steun van Engels wist het gezin Marx het hoofd boven water te houden. Pas vanaf 1858 zag Marx weer de kans om zich aan z'n studie van economische kwesties te wijden.

Deze arbeid resulteerde in 1867 in het eerste deel van Das Kapitaal. Engels en Kautsky zouden er later voor zorgen dat ook het tweede en derde deel van dit monumentale werk konden verschijnen.

In Das Kapitaal zette Marx zijn visie op de economische en sociale implicaties van het kapitalistische systeem uiteen. De steeds grotere accumulatie van kapitaal in steeds minder handen, leidde tot de uitbuiting van de arbeidsklassen maar zou uiteindelijk. Ook zorgen voor de ondergang van het systeem omdat de winstvoeten onvermijdelijk zouden dalen.

In Londense periode werd Marx in toenemende mate politiek actief. In 1864 werd Marx lid van de Eerste Internationale en met de publicatie van "Der Burgerkrieg" in Frankreich (1871) vestigde hij zijn naam wijd en zijd als voorvechter van de arbeidersklasse. Zijn laatste belangrijke verhandeling was "Kritik des Gothaer"

Programms (1875), waarin hij de richting die sommige Duitse socialisten insloegen veroordeelde.

Vooral door z'n indrukwekkende theoretische werken geldt Marx als de geestelijke vader van zowel het communisme als de sociaal-democratie.