De Nederlands informatief & consulting center
Print versie. Published on site Rusnet.NL 28 augustus 2003
Originalul: http://www.rusnet.nl/nl/encyclo/l/lenin.shtml

Encyclopedie :: L :: Lenin Vladimir Iljitsj

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Z 

Lenin, pseudoniem van Vladimir Iljitsj Oeljanov (geb. 1870, gest. 1924), Sovjetrussisch politicus en geestelijk vader van de Sovjet-Unie.

Levensloop

Lenin was tot 1891 advocaat, maar sinds 1893 hield hij zich volledig bezig met de revolutionaire beweging. Van 1895 tot 1900 was hij naar Siberië verbannen, waar hij waarschijnlijk de naam Lenin aannam naar de rivier de Lena. Hij publiceerde nadien in het buitenland de sociaal-democratische krant "Iskra" (Vonk) en leefde onder andere in Londen, Munchen, Geneve en Zurich.

Op het congres van de Russische socialistische partij in Londen (1903) wist hij een meerderheid te winnen voor het standpunt dat de partij moest bestaan uit (een persoon die een revolutionaire activiteit zo intensief uitoefent alsof het z'n beroep zou zijn). Dit leidde tot een splitsing in bolsjewieken (de meerderheidsgroep) en mensjewieken (de minderheidsgroep).

De revoluties
Lenin nam deel aan de revolutie van 1905 en verbleef tijdens de Eerste Wereldoorlog in Zwitserland. Hij keerde in een door het Duitse opperbevel opgevorderde trein naar Rusland terug, waar hij actie voerde voor een onmiddellijke vrede en het overdragen van alle macht aan de sovjets de arbeiders en soldatenraden.

Op 25 oktober 1917 bracht hij de Tijdelijke regering van Kerenski ten val en werd als voorzitter van de Raad van Volkscommissarissen en leider van de Communistische Internationale de machtigste man in Rusland, dat hij tot een Unie van Sovjetrepublieken omvormde. In 1918 sloot hij de vrede van Brest-Litovsk met Duitsland en Oostenrijk en verijdelde hij in een bloedige burgeroorlog de pogingen van de witten grootgrondbezitters en aanhangers van het tsarenrijk, de macht terug te winnen.

De rol van Lenin in het communisme

Lenin was, naast een begaafd staatsman, een belangrijk theoreticus van het wetenschappelijke communisme, dat hij verder ontwikkelde tot het leninisme. (Zie ook marxisme). Zijn Lichaam ligt in het Lenin-mausoleum op het Rode Plein in Moskou opgebaard.