To rent - Te huur - - in Bilthoven - De Bilt
Office and warehouse - Kantoor met magazijn -
250 m2 - 5 km. from Center of Utrecht - 40 km. from Amsterdam - € 2.800, per month - near Head office of Rabobank
Tel. +31 30 228 56 56; e-mail: rus_net@rusnet.nl
VIP of Rusnet

RusNet

 www.rusnet.nl Russian versionEnglish version Agenda | Links | Russian CCI  

  Zondag, 20.06.2021
VIP Rubricator
www.rusnet.nl als startpagina makenToevoegen aan het geselecteerdeinfo@rusnet.nlZoeken in het web
tramp
VIP-Bedrijven
VIP van Rusnet
Rusnet Partners
Nieuws
Encyclopedie
Contact
Weet U, dat
 Weet U, dat
East-West Development Group is an association of West-European consulting firms, targeting on East - West development projects.

  RusNet :: Encyclopedie :: J  

Jeltsin, Boris Nikolaevitsj, Russische president (1991-1999)

PrintversiePrintversie

 
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Z 

Boris Jeltsin (geb. op 1.2.1931 in Boek), Sovjet-Russisch politicus (lid van de CPSU tussen 1961-90; daarna partijloos). Tot 1955 studeerde Jeltsin aan het Polytechnisch Oeral-Kirov-lnstituut in Sverdlovsk voor ingenieur bouwkunde. Hij vond werk in de bouwsector en schopte het tot leider van de woningbouwindustrie in Sverdlovsk.

Jeltsin die in 1961 toegetreden was tot de GPSU. startte in 1968 zijn partijcarriere als afdelingschef, vanaf 1975 als secretaris van het Sverdlovsks provinciale partijcomité'. In 1976 werd hij daar secretaris van het belangrijke industriegebied. Sinds 1978 was hij afgevaardigde van de Opperste Sovjet van de USSR en in 1984 werd hij opgenomen in het presidium van de Opperste Sovjet van de USSR. Boris Jeltsin was van 1981 tot 1990 ook lid van het Centraal Comité van de CPSU.

In april1985 benoemde Michail Gorbatsiov hem tot leider van de afdeling voor bouwaangelegenheden. In 1986 werd hij partijchef van Moskou en bestreed corruptie en bureaucratie in zijn gebied. Als Jeltsin duidelijk maakt dat Gorbatsjov met de hervormingen te langzaam gaat en wordt op en zijspoor gezet.

Al in februari 1988 ontzette men Jeltsin uit al zijn politieke ambten op grond van zijn verdediging van de perestrojka. Korte tijd later benoemde Gorbatsjov hem tot eerste plaatsvervangende voorzitter(minister) van het bouwcomité' van de Sovjet-Unie. In maart 1989 werd Jeltsin in verkozen in het Congres van Volksafgevaardigden, in mei 1989 tot lid van de Opperste Sovjet.

1990 Maart: Jeltsin keert terug op het politieke toneel door parlementsvoorzitter te worden. Nadat hij op 29.5.1990 tot Russisch parlementsvoorzitter gekozen was, trad Jeltsin op 12. juli 1990 uit de CPSU om het ambt te kunnen uitoefenen boven de partijen heen.

In juni 1991 werd hij met 57,3 % van de stemmen de eerste direct verkozen president van de Russische Federatie.

In augustus 1991 werd de ratificering van het Unieverdrag verhinderd door de staatsgreep van behoudsgezinde krachten en de internering van Gorbatsjov op de Krim; de weerstand van de Russische regering onder leiding van Jeltsin en het gebrek aan steun voor de opstandelingen in het leger deden de staatsgreep na drie dagen mislukken. De politieke invloed van Jeltsin was aanzienlijk gestegen ten opzichte van de macht van Gorbatsjov.

Op 8.12.1991 vormden de republieken: Rusland, Oekraïne en Wit-Rusland de kern van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) dat twee weken later uitgebreid werd met acht andere staten. Op 25.12.1991 hield de USSR op te bestaan.

1992: Jeltsin geeft de relatief onbekende Gajdar opdracht de markteconomie in te voeren. Regering begint economische hervormingen door prijzen vrij te laten. De hervormingen stuiten op toenemend protest als gevolg van de verarming van talrijke burgers. Er ontstaat een taaie machtsstrijd met het parlement dat wordt beheerst door de communisten en tegenstanders van hervormingen. Steeds maar nipt slaagt het parlement er niet in Jeltsin de laan uit te sturen.

In de daaropvolgende had moest Jeltsin af te rekenen met het onafhankelijkheidsstreven van Russische regio's, grensconflicten en binnenlandse regeringscrises. Die laatste vloeiden onder andere voort uit het feit dat de direct gekozen Russische president moest samenwerken met een parlement dat nog onder Sovjetomstandigheden samengesteld was.

1993 September: Jeltsin ontbindt parlement. Op 3.10.1993 kwam het tot een open rebellie van vice-president Roetskoj en Chasboelatov tegen president Jeltsin. Rebellerende leden verschansen zich in het gebouw en beginnen couppoging. Jeltsin laat het gebouw bestormen door speciale eenheden. Tanks brengen grote schade toe aan het gebouw De oktober opstand werd neergeslagen door legereenheden, de opstandelingen werden opgesloten. Er werd op 12.12.1993 wel een nieuwe Doema gekozen, maar de hervormingspartijen behaalden zulke slechte resultaten dat Jeltsin weer geen meerderheid achter zich had.

In 1993 probeerde Jeltsin een grondwettelijk referendum en nieuwe verkiezingen door te drukken, maar dat lukte hem niet; parlement en president zetten elkaar af.

Op het vlak van de economische politiek streed hij in de daaropvolgende tijd vooral voor de gezondmaking van de Russische economie onder leiding van minister-president Tsjernomyrdin.

1994 werd vooral gekenmerkt door de oorlog in Tsjetsjenië dat zich in 1991 onafhankelijk verklaard had van Rusland. Wat als onrust begonnen was, groeide uit tot een oorlog, die leidde tot grote verwoestingen en overging in een guerrillaoorlog.

In augustus 1994 bezocht Jeltsin Duitsland en woonde op 31.8.1994 de aftocht van de Laatste Russische troepen uit Duitsland bij.

Bij de parlementsverkiezingen op 17.12.1995 haalden de partijen die Jeltsins politiek steunden, opnieuw geen meerderheid; verkiezingswinnaars waren de Communistische Partij van Zjoeganov (22,3 % van de stemmen) en op de tweede plaats de nationalistische Liberaal-Democratische Partij (LDPR) van Zjirinovskij (11,0 % van de stemmen).

Jeltsin, die al in 1995 twee hartinfarcten gedaan had, werd in juli 1996 door een derde infarct uit de verkiezingsstrijd om het presidentschap gerukt. In november 1996 kreeg hij in een operatie van meerdere uren verschillende bypasses.

Het Tsjetsjenië conflict haalde in 1996 opnieuw de krantenkoppen; Het harde optreden van de regeringskrachten op aanwijzing van Jeltsin leidde ertoe dat de progressieve krachten zich afkeerden van de president.

Bij de presidentsverkiezingen op 16.6. en 3.7.1996 slaagde Jeltsin er alleen in herverkozen te worden met 53,7 % van de stemmen door een verbond met zijn concurrent Alexander Ivanovitsi Lebed; zijn voornaamste concurrent Zjoeganov haalde 40,4 % van de stemmen. Lebed, die tot eiligheidsadviseur van Jeltsin benoemd werd en zorgde voor het ontslag van veel functionarissen, kon het staken van de gevechten in Tsjetsjenië bereiken; de oorlog zou ca. 80.000 mensenlevens gekost hebben.

Verschillende conflicten tussen de GOS-staten (bijv. tussen Rusland en Oekraïne over de Zwarte-Zee vloot) vertraagden de economische samenwerking en de gezondmaking van het land.

Juni 1997: G7, de groep van zeven voornaamste industrielanden, besluit tot delang door Jeltsin gewenste uitbreiding met Rusland tot G8.

Hoewel Jeltsin zich vanaf het begin ingespannen had voor de internationale samenwerking - ook met het oog op de economische vernieuwing in Rusland -, had hij kritiek op de NAVO-plannen om geïnteresseerde staten van het vroegere Warschaupact principieel toe te laten tot het verbond.

1998 werd verder gekenmerkt door een conflict tussen parlement en president. Jeltsin sprak zich uit tegen de beslissing van de Doema om de buit uit de Tweede Wereldoorlog uit Duitsland niet terug te geven. De strijd wordt verder gezet voor het Russische grondwettelijk hof.

1998-1999 De president was ziek, de ene premier na de andere wordt aangesteld en weer ontslagen. Het parlement specialiseert zich in ronkende resoluties, doelend op de meest kansrijke van de vijf aanklachten die tegen Jeltsin zijn ingebracht ( het ontketenen van de oorlog in Tsjetsjenië en zijn "criminele wanbestuur") om president Jeltsin af te zetten. Het landsbestuur, dat in Rusland nooit heeft uitgeblonken door helderheid, wordt ondoorzichtiger dan ooit. Noit eerder hebben de intriges rond de niet erg gezonde en ouder wordende president tot zo'n schandalige situatie geleid, als in de jaren 1998-1999. Waneer in plaats van de Ministerie -raad en Parlement regeert "De Familie". Mensen die met elkaar gemeen hebben dat niemand ze heeft gekozen en dus aan niemand verantwoording hoeven af te leggen. Maar volgens hun tegenstanders, omdat ze toegang tot Russische president hebben, zijn ze met hun achterkamertjespolitiek in staat de koers van Rusland te bepalen.

1998

  • Maart: Jeltsin ontslaat hele regering van premier Tsjernomyrdin en begint daarmee een hele serie van regeringswisselingen. Hij ontslaat vier premiers in achtien maanden benoemt. Er komt uiteindelijk een kabinet met een meerderheid van hervormers, maar de economie begin na korte tijd toch weer achteruit te lopen.
  • Juli: IMF en andere instellingen geven 22,6 miljard dollar financiële steun door.
  • Augustus: Ineenstorting staatsfinanciën bedreigt hervormingen. Roebel stort in doordat regering de koers tegen de dollar vrijlaat.

1999

  • Januari: Jeltsin met bloedende maagzweer naar ziekenhuis.
  • Mei: Poging parlement president af te zetten mislukt.
  • Augustus: Kremlin ontkent corruptie Jeltsin en beschuldiging in internationale pers dat hij smeergelden heeft aangenomen van een Zwitserse bouwonderneming. Jeltsin benoemt chef geheime dienst Poetin als premier en bestempelt hem als zijn opvolger.
  • September: Poetin opent met steun Jeltsin nieuwe inval in Tsjetsjenië.
  • December: Jeltsins en Poetins partij Eenheid doorbreekt de overheersende positie van de communisten in het parlement. Jeltsin treedt af, een halfjaar voor zijn ambtsperiode afloopt.
Exclusieve Partner van de Russische KvK in Nederland
Officiele Partner van de Russische KvK in Nederland
  AFORISME
Berouw is het dessert van het genieten.
W.Reichert
tramp
tramp naar boven  tramp
Adverteren | Contactinformatie | Over Rusnet | Zoeken in het web


eXTReMe Tracker
 Rambler's Top100 © 2003-2012 RusNet
Gemaakt door NeoNet