De Nederlands informatief & consulting center
Print versie. Published on site Rusnet.NL 6 november 2003
Originalul: http://www.rusnet.nl/nl/encyclo/g/gos.shtml

Encyclopedie :: G :: GOS

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Z 

Afkorting voor: Gemeenschap Onafhankelijke Staten

De GOS is de in 1991 door twaalf voormalige sovjetrepublieken opgerichte staten bond. Grondslag van de samenwerking vormt de in 1993 aangenomen GOS-Charta, die echter door de Oekraïne, Moldavië en Turkmenistan niet ondertekend werd. De GOS dient hoofdzakelijk voor de afstemming van de politiek op het gebied van buitenlandse zaken, defensie en economie. Zeer grote problemen ontstonden door de omzetting van plan- naar markteconomie, ethisch-religieuze crises op Kaukasus en de dominante rol van Rusland.

Tot verbijstering van de communistische oppositie in Rusland was de Russische tycoon, Boris Berezovski, in 1998 benoemd tot secretaris van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS).

De 52-jarige multi-miljardair en media-magnaat moest de brokkelige alliantie nieuw leven inblazen.

Berezovski werd tijdens het overleg van de GOS-leden in Moskou eenstemmig benoemd. In naam zal Jeltsin het verbond, dat uiteindelijk een soort Europese Unie van het Oosten moeten worden, blijven aanvoeren.

1999:De Russische president Boris Jeltsin heeft zijn secretaris van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS), Boris Berezovski de laan uitgestuurd.

1999: Als opvolger van Berezovski hebben de GOS-leiders de ex-apparatsjik Joeri Jasov benoemd.

Organen van de GOS:

Staten van de GOS: