De Nederlands informatief & consulting center
Print versie. Published on site Rusnet.NL 2 november 2003
Originalul: http://www.rusnet.nl/nl/encyclo/g/gorbatsjov.shtml

Encyclopedie :: G :: Gorbatsjov, Michail Sergeevitsj

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Z 

Michail Sergejevitsch Gorbatsjov (geb. 2.3.1931), oud-president van de Soviet-Unie.

Sinds 1971 was Gorbatsjov lid van het Centraal Comité van de CPSU. Sinds 1978 secretaris van het Centrale Comité.

In 1980 werd hij lid van het politbureau.

Van maart 1985 tot 24.8.1991 leidde hij als secretaris-generaal van het Centraal Comité van de CPSU.

In 1987 vermindering van het aantal raketten voor de middellange afstand in de INF-overeenkomst.

Vanaf maart 1990 (tot 25.12.1991) bekleedde hij de functie van eerste president van de Sovjet-Unie. Zijn doel was de politieke en economische hervorming onder de trefwoorden "Glasnost" en "Perestrojka".

Nadat hij zich wegens binnenlandse politieke problemen op een conservatieve koers moest begeven, concentreerde hij zich erop, nader tot het Westen te komen.

1990-1991: De politiek van Gorbatsjov leidde tot een sterke toenadering van het Oostblok tot het Westen, maar vooral tot het uiteenvallen van de Sovjet-Unie

In 1990: kreeg Gorbatsjov de Nobelprijs voor de Vrede

In 1990-91: Pogingen van M. Gorbatsjov om het uiteenvallen van de USSR te verhinderen of een klemer Sovjet-Unie in een andere vorm te scheppen, leiden tot grote ontevredenheid van zijn partijgenoten, KGB en militairen.

In augustus 1991 werd de ratificering van het Unieverdrag verhinderd door de staatsgreep van behoudsgezinde krachten en de internering van Gorbatsjov op de Krim;

18-21.08.1991:De weerstand van de Russische regering onder leiding van Jeltsin en het gebrek aan steun voor de opstandelingen in het leger deden de staatsgreep na drie dagen mislukken.

Eind van 1991- Mislukte poging van de Communistische topfunctionarissen tot staatsgreep verzwakte positie van Gorbatsjov en rol van Boris Jeltsin versterkte. De politieke invloed van Jeltsin was aanzienlijk gestegen ten opzichte van de macht van Gorbatsjov.

Op 8.12.1991 Tijdens een jacht - partij vormden de republieken: Rusland (Jeltsin), Oekraïne (Kravtsjoek) en Wit-Rusland (Schoesjkevitsj), achter de rug van Gorbatsjov, de kern van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) dat twee weken later uitgebreid werd met acht andere staten.

Op 25.12.1991. Na de oprichting van de GOS legde Michail Gorbatsjov zijn functie neer en hield de USSR op te bestaan.. Deze hervormingspolitiek kon het streven naar onafhankelijkheid van enkele republieken evenwel niet verhinderen.