De Nederlands informatief & consulting center
Print versie. Published on site Rusnet.NL 28 augustus 2003
Originalul: http://www.rusnet.nl/nl/encyclo/c/communisme.shtml

Encyclopedie :: C :: Communisme

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Z 

(van Lat.: communis, communio = gemeenschappelijk, gemeenschap)

De communistische leer heeft zich tot doel gesteld door de nationalisering van de productiemiddelen het privé-bezit af te schaffen, om zo de natuurlijke toestand weer te herstellen, waarin iedereen het gelijke recht op alles heeft .

Het communisme heeft als ideaal het maatschappelijk samenleven van oude wortels. In het Christendom ontstonden kloostergemeenschappen, die een leven tot algemeen nut probeerden te verwerkelijken. In filosofische zin zijn sociaalutopische basisovertuigingen van het communisme terug te voeren op Plato. Pas in de 19e eeuw ontstond de verbinding tussen het ideaal en een praktisch-politieke beweging als gevolg van de industriële revolutie. In Frankrijk werd het begrip communisme sinds 1840 gebruikt om het streven van de arbeiders naar bevrijding van de uitbuiting uit te drukken.

De leer van Karl Marx werd aanvankelijk als communisme aangeduid, om ze van andere socialistische stromingen te onderscheiden Verklaard doel was het uitschakelen van de gehele heersende staats- en maatschappelijke orde ("Expropriatie van de Expropriateurs", het scheppen van een "klassenloze maatschappij'1", "dictatuur van het proletariaat" via de revolutionaire weg.

Lenin pakte het begrip in 1917 weer op, om z'n radicaalrevolutionaire marxistische leer te omschrijven. De leer van Marx omvat een wetenschappelijke theorie en een heilsprofetie. Lenin legde de nadruk op het revolutionaire element in het marxisme. De permanente revolutie en op de dictatuur van het Proletariaat als verbond van arbeiders en boeren; hij werd daardoor tot oprichter van het moderne communisme, dat echter snel tot een dictatuur van de Communistische Partij perverteerde. Onder Stalin werd deze aangewend om de vermeende tegenstander uit te schakelen Trotski. Leeuw; Bucharin. Nikolai en talloze anderen). Onder de Comintern werd Rusland de leider van het wereldcommunisme en de macht die de orde van de Oostblokstaten bepaalde na de Tweede Wereldoorlog. De communistische partijen van deze staten werden dragers van een aan de Moskouse partijdoctrine horige despotie, die een totale beheersing van het politieke, economische en culturele leven teweegbrachten en de individuele vrijheid sterk beperkte.In China kreeg het communisme een eigen vorm waardoor de aanspraak van de Sovjet-Unie, de hoeder van de enige ware communistische doctrine te z'n, bestreden werd. In enkele Europese Oostblokstaten (Joegoslavië" 1948, Hongarije 1956, Albanië" 1960, Tsjecho-Slowakije 1968) werd de ideologische aanspraak op een leidende positie van de Sovjet-Unie ten dele openlijk bestreden; door militaire interventie werden deze pogingen op bloedige wijze onderdrukt.