To rent - Te huur - - in Bilthoven - De Bilt
Office and warehouse - Kantoor met magazijn -
250 m2 - 5 km. from Center of Utrecht - 40 km. from Amsterdam - € 2.800, per month - near Head office of Rabobank
Tel. +31 30 228 56 56; e-mail: rus_net@rusnet.nl
VIP of Rusnet

RusNet

 www.rusnet.nl Russian versionEnglish version Agenda | Links | Russian CCI  

  Maandag, 29.11.2021
VIP Rubricator
www.rusnet.nl als startpagina makenToevoegen aan het geselecteerdeinfo@rusnet.nlZoeken in het web
tramp
VIP-Bedrijven
VIP van Rusnet
Rusnet Partners
Nieuws
Encyclopedie
Contact
Weet U, dat
 Weet U, dat
Wij hebben een elektronische encyclopedie over Rusland...

  RusNet :: Encyclopedie :: C  

Congres van Wenen

PrintversiePrintversie

 
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Z 

Het Weense congres, een Europese Vredesconferentie in Wenen van 8 september 1814 tot 9 juni 1815 voorzetten door de Oostenrijkse rijkskanselier Klemens Wenzel , Russische tsaar Alexander I en vorst van Metternich. Na de val van Napoleon I traden in Wenen de gezamenlijke Europese staatlieden en vorsten tezamen voor een conferentie, om de nieuwe politieke orde in Europa te bespreken. In de eerste plaats ging het daarbij om de restauratie van de orde voor de revolutie (herstel van de situatie voor 1792, als voor het overslaan van de Franse revolutie op de rest van Europa) en om de territoriale herverdeling van Europa, wiens functie vooral moest zijn, het Europese machtsevenwicht (Balans of Power) te verzekeren.

De belangrijkste vertegenwoordigers van de vijf Europese supermogendheden waren o.a.:

Tsaar Alexander I (Rusland) Koning Friedrich Wilhelm III van Pruisen, Charles-Maurice de Talleyrand als vertegenwoordiger van Frankrijk, Viscount Robert Stewart Castlereagh voor Engeland en de vorst van Metternich voor Oostenrijk.

Uiterst moeilijk was de vraag naar de nieuw af te bakenen grenzen. Staten, die onder Napoleons heerschappij een gebiedsuitbreiding hadden ervaren, waren er tegen dat hun bezittingen ingekort zouden worden. Terwijl de ene partij niet meteen bereid was hun nieuw verworven gebied af te staan, drongen andere landen erop aan, hun gebieden terug te krijgen.

De strijd ging vooral over Polen, dat Rusland wilde annexeren, en om de Pruisische aanspraak op Saksen. Het congres dreigde uiteen te vallen en leidde bij tijd en wijle tot aan de grens van een oorlog. Dit conflict kon pas worden bijgelegd toen in maart 1815 Napoleon I onverwachts uit zijn verbanningsoord Elba terugkeerde en meteen een nieuwe bedreiging vonden. In het licht van deze situatie begonnen de deelnemers van het Weense congres zich te richtten op een compromis. De belangrijkste overeenkomsten werden in de acte van het Weense congres van juni 1815 vastgelegd:

Rusland behield een groot deel van het hertogdom Warschau (Congres-Polen). Terwijl Pruisen de Noordelijke delen van Saksen, Westfalen en de Rijnprovincies werd beloofd, wat een economische en staatskundige deling van het Pruisische Rijk tot gevolg had. Oostenrijk daarentegen kreeg niet alleen zijn vroegere bezittingen terug, maar kreeg tevens een behoorlijke gebied in Zuid-Italie (Lombardije, Venetië, Toscane). Als tegenprestatie moest het afzien van z'n Habsburgse Nederlanden (België), die nu met Holland tot het koninkrijk der Verenigde Nederlanden werden samengevoegd. Frankrijk werd op z'n oorspronkelijke grote van 1792 terug gebracht, en Engeland als de eigenlijke winnaar van het congres, eigende zich rechtmatig Malta, Ceylon, Kaapland en Helgoland toe.

Verder werd Zweden dan statenbond met 22 kantons erkend, en de neutraliteit gegarandeerd, en werd de oude dynastieën in Spanje en Portugal net als de kerkenstaat Italië, hersteld.

In de plaats van de in 1806 onder Napoleon opgeheven Heilige Roomse Rijk van de Duitse Natie kwam geen nieuw Keizerrijk, maar de Duitse bond waarvan de bondsdag was gevestigd in Frankfurt aan Main.

De Leidersrol in de Duitse Bond werd Oostenrijk, wat tot een Duitse (Pruisisch-Oostenrijks) dualisme leidde, dat pas onder Bismarck met het uitreden van Oostenrijk uit het Duitse Rijk, werd opgelost.

Omde schriftelijk vastgelegde overeenkomsten op het Weense Congres te garanderen, sloten Pruisen, Oostenrijk en Rusland in september de Heilige Alliantie die interveniëren zou, tegen een revolutionaire stroming in Europa.

Exclusieve Partner van de Russische KvK in Nederland
Officiele Partner van de Russische KvK in Nederland
  AFORISME
Bezit is een vriendschap tussen de mens en de dingen.
J.P.Sartre
tramp
tramp naar boven  tramp
Adverteren | Contactinformatie | Over Rusnet | Zoeken in het web


eXTReMe Tracker
 Rambler's Top100 © 2003-2012 RusNet
Gemaakt door NeoNet